Domene og webhotell fra OnNet.no

I denne artikkelserien vil du lære hva en lærende organisasjon er og hvordan du bør gå frem for å skape en lærende organisasjon. Artikkelserien bygger videre på kunnskapen du lærte om læring i artikkelserien om “Læring“.

Hvorfor trenger vi lærende organisasjoner?

I dagens kunnskapssamfunn med globaliserte markeder, hvor endringstakten i samfunnet og markedet øker stadig raskere og mer dramatisk enn tidligere tider, kreves det at virksomheten som helhet og alle som jobber i den konstant lærer av sine feil og suksesser og bruker denne lærdommen til å oppnå fremtidig vekst og suksess. Dette er selve kjernebudskapet i læring- og vekstperspektivet som omhandler hvordan virksomheten skal kunne oppnå vekst og fremtidig suksess.

For å kunne oppnå fremtidig vekst gjennom læring kreves det at man har lykkes med å utvikle en “lærende organisasjon“. Problemet i denne sammenheng er at organisasjonen kan være mer eller mindre kunnskapsrike enn summen av sine individer. Noe som betyr at virksomheten ikke er garantert suksess bare fordi de har ansatt mange kunnskapsrike personer. På samme måte som de kan klare å oppnå suksess uten å ha høyt utdannede personer.

Hva er en lærende organisasjon?

Å utvikle en lærende organisasjon vil si:

å skape en organisasjon som lærer av sine suksesser og feil og bruker denne lærdommen til å oppnå fremtidig vekst.

Dette gjøres gjennom å bygge opp:

en organisasjonskultur som oppmuntrer medarbeiderne til selvstendighet, kreativ tenkning, innovasjon, prøving og feiling, handlekraft og resultatorientering, basert på et felles verdigrunnlag, et sett normer og artefakter som forklarer hvordan verdiene skal brukes for å få sosial anerkjennelse internt i organisasjonen fra overordnede og arbeidskolleger, og styre unna sosiale sanksjoner fra de samme menneskene.

En slik organisasjon kaller vi for en lærende organisasjon. Et begrep som kan defineres slik:

En lærende organisasjon er en organisasjon som har en kultur, systemer og lederstil som motiverer sine medarbeidere til å lære av sine handlinger, dele lærdommen med andre og bruke den til å løse fremtidige problemer og utfordringer på et strategisk-, taktisk- og operativt nivå.

Å lære av egne handlinger og erfaringer blitt et vesentlig konkurransemoment i moderne ledelse. Av den grunn anses det å skape en effektiv læringsprosess er en av de viktigste lederoppgavene i dag, da læringen er en livsnødvendighet for enhver bedrift i dag for å unngå å komme i dissonans med markedet, konkurrentene og omgivelsene virksomheten er avhengig av for å vokse og utvikle seg.

Organisasjonens læringsprosess

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander
Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.