Domene og webhotell fra OnNet.no

sigmund-freudHva er Psykoanalyse?

Psykoanalyse er en teori og behandlingsmetode utviklet av Sigmund Freud på slutten av 1800-tallet og begynnelsen av 1900-tallet.

Psykoanalysen er en dyptgående psykologisk tilnærming som fokuserer på det ubevisste sinnet, barndomsopplevelser og de indre konfliktene som påvirker menneskelig atferd og følelser.

Målet med psykoanalyse er å bringe disse ubevisste konfliktene til bevisstheten, slik at de kan bearbeides og forstås, og dermed redusere deres negative innvirkning på individets liv.

Teorien vektlegger betydningen av det ubevisste sjelsliv og erfaringer i barndommen for utviklingen av og funksjonen til menneskets psykiske liv.

Psykoanalysen påstår at det er indre drivkrefter som styrer vår atferd og danner vår personlighet

Psykoanalyse som personlighetsteori

De viktigste poengene i Freuds psykoanalyse som har betydning for forbrukeratferden kan sammenfattes slik:

  • Atferden vår styres av underbevisste motiver og drifter
  • Personligheten formes av hvordan vi takler vår:
    – Seksualitet,
    – Aggresjon
    – Traumer (sår fra tidlig barndom).

I tillegg sier teorien at personligheten vår består av 3 psykologisk tilstander:

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander
Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.