Domene og webhotell fra OnNet.no

sigmund-freudSigmund Freud sin psykoanalyse er en mye brukt modell for å forklare vår personlighet og atferd.

Teorien vektlegger betydningen av det ubevisste sjelsliv og erfaringer i barndommen for utviklingen av og funksjonen til menneskets psykiske liv.

Psykoanalysen påstår at det er indre drivkrefter som styrer vår atferd og danner vår personlighet

De viktigste poengene i Freuds psykoanalyse som har betydning for forbrukeratferden kan sammenfattes slik:.

I sin teori om psykoanalysen kom Freud selv med den første omfattende teorien om personlighet på begynnelsen av 1900-tallet. Den la vekt på at atferd er bestemt av indre behov og krefter som ofte er i konflikt med hverandre. Freud mente at disse kreftene skaper personligheten vår. Mye av dette skjer bevisst, men mange av disse kreftene er også ubevisste.

Freud mente de ubevisste kreftene (skjulte følelser og ønsker) var de viktigste, og at de skaper psykisk energi som kommer til syne i hverdagen gjennom blant annet drømmer eller såkalte “slip of the tongues“.

Personligheten er i følge Freud delt inn i tre deler:

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.