Lightspeed webhotell

Beskyttet innhold!

For å lese denne og våre øvrige sider må du tegne et årsabonnement og være logget inn.

Som abonnent/medlem får du tilgang til alt innholdet på sidene våre, og skulle sidene våre ikke leve opp til forventningene dine har vi en "Pengene tilbake garanti" du kan benytte.

Tegn abonnement!

    Denne artikkelen er del 4 av 11 artikler om Personlighet

sigmund-freudSigmund Freud sin psykoanalyse er en mye brukt modell for å forklare vår personlighet og atferd.

Teorien vektlegger betydningen av det ubevisste sjelsliv og erfaringer i barndommen for utviklingen av og funksjonen til menneskets psykiske liv.

Psykoanalysen påstår at det er indre drivkrefter som styrer vår atferd og danner vår personlighet

De viktigste poengene i Freuds psykoanalyse som har betydning for forbrukeratferden kan sammenfattes slik:.

I sin teori om psykoanalysen kom Freud selv på begynnelsen av 1900-tallet med den første omfattende teorien om personlighet. Den la vekt på at atferd er bestemt av indre behov og krefter som ofte er i konflikt med hverandre. Freud mente at disse kreftene skaper personligheten vår. Mye av dette skjer bevisst, men mange av disse kreftene er også ubevisste.

Freud mente de ubevisste kreftene (skjulte følelser og ønsker) var de viktigste, og at de skaper psykisk energi som kommer til syne i hverdagen gjennom blant annet drømmer eller såkalte “slip of the tongues“.

Personligheten er i følge Freud delt inn i tre deler:

 • Id: Dette er en ubevisst del av oss som alltid er styrt av hva vi har lyst til å gjøre og som søker umiddelbar tilfredsstillelse (instinkter)
 • Ego: Dette er en realistisk og stort sett bevisst del av personligheten vår som lar ønskene fra id bli oppfylt på måter som er sosialt aksepterte (realisme)
 • Super-ego: Dette er en både bevisst og ubevisst moralsk del av personligheten som en bevisst og ubevisst del av oss som vil følge samfunnets normer og hele tiden vurderer tanker, følelser og handlinger (moral)

De tre delene av personligheten er hele tiden i konflikt med hverandre. Ego forsøker å styre lystene fra id, mens superego “dømmer” egos jobb med å kontrollere id.

La oss ta et eksempel: Du har egentlig lyst til å bli hjemme i sengen i stedet for å gå på skolen (id), men det er ikke lov å skulke (super-ego). Du velger derfor å være “syk” den dagen (ego). Ego har funnet en måte å få ids ønsker oppfylt på en sosialt akseptert måte!

Mens noen er enige med Freud, mener andre at han ikke la nok vekt på sosiale faktorer og at han var for opptatt av det seksuelle aspektet. Erik Erikson var en slik psykolog. Han kom med en sosial læringteori, som sier at personligheten vår blir formet hele livet. Han lanserte åtte faser i utviklingen av vår personlighet, og hver fase har stor betydning for hvordan vår personlighet blir til. Hvordan konfliktene i hver livsfase blir løst bestemmer i følge han hvordan vi blir i forhold til blant annet trygghet (fase en), initiativ (fase tre) og nærhet (fase seks). De konfliktene og utfordringene vi møter på former altså i stor grad vår personlighet.

Generelt sett er de første årene viktigst, for personligheten er mer stabil etter at vi blir voksne. Særlig er den femte fasen til Erikson viktig i formingen av vår identitet. Men som vi har sett gjennom Eriksons teori så kan vi endre oss mye også etter at vi har blitt voksne (fasene seks til åtte).

Freuds psykoanalytiske teori om personlighet fortsetter å påvirke vår tankegang i dag. Flere kjente psykologer, som Erikson, har også videreutviklet hans teorier. Men psykologer fra andre perspektiver har også vært i sterk opposisjon til hans tanker. Psykoanalysen har særlig vært kritisert for at mange av teoriene er vanskelige å teste vitenskapelig.

En markedsfører som vil komme på talefot med forbrukerne, bør i henhold til denne teori henvende seg til alle tre psykiske instanser. Det vil si:

 1. Pirre den lekende, lyst og lykkesøkende delen av oss (ID) med emosjonelle inntrykk
 2. Overbevise vårt ansvarlige EGO om at dette er et lurt valg
 3. Forsikre vårt dømmende SUPEREGO om at dette er i samsvar med rådende verdier, regler og etikk

Å bare spille på lystene kan fort skape protester hos EGO og SUPEREGO. Å bare bruke pekefinger og fornuft vil ikke vekke nysgjerrigheten i oss.

Kilde: wiki.rogfk.no, Blindheim & Sætherang (93)

Fant du ikke svaret? Spør redaksjonen!

Fant du ikke svaret?

Fyll ut skjemaet under hvis du har et spørsmål knyttet til denne artikkelen.

Ditt spørsmål:

Ditt navn:

E-post:

Rapporter en feil, mangel eller savn

Rapporter en feil, mangel eller et savn

Benytt skjemaet under hvis du finner en feil eller mangel i en av våre artikler. Uten tilbakemeldinger fra våre lesere er det umulig for oss å forbedre våre artikler.

Jeg ønsker å rapportere inn en:

En feilEn mangelEt savn

Angi en feil, mangel eller savn:

Ditt navn:

E-post:

Du kan også laste ned denne artikkelen og resten av artikkelserien som en e-bok Artikkelserien fortsetter under.

Topp20 artikler
Siste 20 artikler
Nye artikkelserier
Du leser nå artikkelserien: Personlighet

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << Personlighet og trekkteorierPersonlighet basert på sosial læring teori >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Personlighet
 • Personlighet og typeteorier
 • Personlighet og trekkteorier
 • Personlighet ut i fra det psykoanalytiske perspektiv (psykoanalyse)
 • Personlighet basert på sosial læring teori
 • Selvbilde styrer vår atferd (det fenomenologiske perspektiv)
 • Interaksjonistiske syn på personlighet
 • Psykiske forsvarsmekanismer som styrer vår atferd
 • Cattell 16PF (Personality Factors)
 • De Fem Store – femfaktormodellen for personlighet
 • Personlighet og ledelse