Domene og webhotell fra OnNet.no

Utvikling av en helhetlig global strategi

En rekke bedriftsledere spør seg om deres bedrift befinner seg i en global bransje og følgelig bør utvikle en global strategi. Alle bransjer har visse aktuelle og potensielt globale aspekter. Det er derfor ikke tale om noe enten–eller, men heller hvor global bransjen er, og hvor global strategien bør være. En bransje kan sies å være global i den grad det finnes koblinger mellom de enkelte land hvor bransjen finnes, mens den tilhørende strategien kan sies å være global i den grad den er integrert på tvers av landegrensene.

En global strategi må ikke likestilles med standardiserte produkter, verdensomspennende markedsdekning eller globalt produksjonsnettverk, men det er en fleksibel kombinasjon av en rekke elementer. Som illustrert i figuren under vil utviklingen av en helhetlig global strategi vanligvis bestå av tre mer eller mindre atskilte «byggetrinn».

global strategi
En helhetlig global strategi

Utvikling av bedriftens kjernestrategi

Dette er basis for framtidige strategiske fortrinn. Med utgangspunkt i klart definerte forretningsområder er følgende elementer viktige å avklare:

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander
Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.