Domene og webhotell fra OnNet.no

    Denne artikkelen er del 24 av 31 artikler om Informasjonssystem

Management Information Systems (MIS) er et digitalt informasjonssystem som skal dekke mellomledernes behov for kontroll av virksomheten. Dette er altså systemer på taktisk nivå (mellomledernivå), og vi kan også kalle dem taktiske informasjonssystemer (Gottschalk 2002).

Mellomledersystemene er først og fremst beregnet på å støtte strukturerte beslutningsprosesser (kontroll av aktiviteter kan ses som strukturerte beslutningsprosesser), det vil si at reglene for beslutningene er gitt. Disse systemene er typisk basert på ferdige rapporter.

Siden regler og informasjonsbehov er kjent, kan man lage ferdige rapporter. Når disse skal kjøres, trenger brukeren bare oppgi parametere som periode, eventuelt salgsdistrikt, utvalg produkter, utvalg kunder osv.

MIS
Mellomledersystemenes plass i organisasjonspyramiden

Bruken av ferdige rapporter gjør at et Management Information System ikke behøver ha sin egen database. De standardiserte rapportene er basert på programkode, og man kjenner nøyaktig hvor mye maskinressurser hver rapport vil bruke. I et flerbrukermiljø kan rapportene kjøres som batch-jobber, det vil si at operativsystemet tildeler prosessortid når det er ledig kapasitet på maskinen. Dette krever imidlertid at brukerne har svært begrensede muligheter til å definere egne rapporter.

Systemer basert på standard rapporter har sin viktige plass i enhver organisasjon. Mange av de beslutninger som tas er enten strukturerte eller har innslag av strukturert karakter, og standard rapporter kan bidra med det meste av informasjonen. I dag er det imidlertid vanlig at det er mye lettere å definere nye rapporter, og ikke minst at brukerne selv kan gjøre det. Dette krever verktøy som brukerne kan lære seg å utnytte på egen hånd.

Kilder:

 • Trond R. Braadland, Virksomhetens informasjonssystemer, Kompendium, 2015
Du leser nå artikkelserien: Informasjonssystem

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << Business Intelligence (BI)Customer Relationship Management (CRM) >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Informasjonssystem
 • Legacy-systemer
 • IT-strategi
 • Maskinvare plattform
 • Programvareplattform
 • Operativsystem
 • Systemutvikling (Software Engineering)
 • Datanettverk (nettverk)
 • Klient – Server arkitektur
 • Trelagsarkitektur
 • Database
 • API (Application Programming Interface) og bots
 • Algoritme
 • Brukergrensesnittdesign (UI – design) og brukervennlighet (usability)
 • Brukeropplevelse (UX – Design)
 • Morville – modellen (påvirkningforhold i brukeropplevelse)
 • Datasikkerhet
 • Digital teknologi (IKT-teknologi) – kjennetegn og muligheter
 • Digital strategi (IKT-strategi)
 • Planleggingsmodell for informasjonssystemet
 • Hvilke informasjonssystemer trenger virksomheten?
 • Work Centered Analysis (WCA)
 • Business Intelligence (BI)
 • Management Information Systems
 • Customer Relationship Management (CRM)
 • Transaksjonsprosesseringssystemer
 • Marketing automation system
 • ERP-system (foretaksystem)
 • Andre nødvendige informasjonssystemer
 • Dokumenter og fil-formater
 • Internett sin historie
 • Kjetil Sander
  Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.