Domene + webhotell + epost = kr. 198/år
   Tast inn domene du ønsker å bestille webhotell til:
   http://www.


    Denne artikkelen er del 29 av 30 artikler om Forretningsplan
     Hvordan lese artiklene og -seriene?


Til slutt må forretningsplanen støttes opp av en handlingsplan. Med handlingsplan menes:

En plan for å gjennomføre, kontrollere og eventuelt korrigere tiltak og aktiviteter som skal gjøre oss istand til å nå fastsatte mål.

Handlingsplanen skal angi:

 • Hvilke tiltak og aktiviteter som skal gjennomføres og hva som er målet med disse tiltakene og aktivitetene i en effektpyramide som viser hvordan det endelige målet skal nås.
 • Hvilke milepæler som skal nås underveis mot det overordnede målet
 • Hvem som har ansvaret for tiltakene og aktivitetene
 • Hvor mye de skal koste
 • Når de skal gjennomføres
 • Hvordan de skal samordnes til en større helhet

 

Denne artikkelen og resten av artikkelserien kan lastes ned som en e-bok1 ! Artikkelserien fortsetter under.

Tegn årsabonnement

Tegn et abonnement til Kr. 178/år og få ubegrenset tilgang til alle våre artikler og serier!

Bli medlem

Tegn et medlemskap til Kr. 198/år for å laste ned alle våre e-bøker i PDF-format i ett år.

Topp20 artikler
Siste 20 artikler
Nye artikkelserier
Du leser nå artikkelserien: Forretningsplan

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien:  << ImplementeringstrategiKilder til informasjon i forretningsplanen >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Forretningsplan
 • Forretningsplanens innhold
 • Situasjonsanalyse
 • Due Diligence
 • Forretninggrunnlaget
 • Forretningside (misjon og visjon)
 • Verdigrunnlag
 • Omdømme (rykte og profil)
 • Corporate Governance (eierstyring)
 • Strategisk kjerne
 • Forretningsmodell
 • Forretningsmål og forretningstrategi
 • Forretningsplanens del-planer
 • Hvem skriver du forretningsplanen for?
 • Presentasjon av forretningsplanen
 • Introduksjon og sammendrag (Styrets beretning)
 • Bakgrunn og generell beskrivelse av firmaet
 • Marked, kunden og konkurrentene
 • Corporate Governance (selskapsledelse)
 • Forretninggrunnlaget
 • Strategisk kjerne
 • Forretningsmodell
 • Produkter og tjenester
 • Markedsplan
 • Økonomiplan og ressursplan
 • Organisasjons- og prosessplan
 • Supportplan
 • Implementeringstrategi
 • Handlingsplan
 • Kilder til informasjon i forretningsplanen