Bestill eller flytt ditt domene, e-post og nettsider

PS! Vi flytter dine WordPress nettsider og e-postmeldinger gratis til oss.

    Denne artikkelen er del 38 av 44 artikler om Læring

    Denne artikkelen er del 22 av 24 artikler om Studieteknikk

Hjernen er som nevnt et meget fintfølende instrument som virker best når forholdene legges best til rette. Dette bør en bl.a. tenke på før en skal opp til en større prøve eller eksamen, og det er ingen tvil om at du kan påvirke resultatene ved å legge de ytre forholdene til rette.

Vi vet f. eks. at hjernen fungerer dårligere og blir fortere sliten ved nedsatt blodsirkulasjon, noe bl.a. røyking og manglende mosjon er med på. Kjent er det også at inntak av giftstoffer som alkohol og medisiner er skadelig for hjernen. Derfor bør man f.eks. aldri feire et vellykket eksamensresultat på forhånd.

Det kanskje ikke så mange tenker på, er at også kostholdet kan svekke hjernens funksjoner.

Det beste en kan gjøre er å holde et variert kosthold. Hjernen er særlig avhengig på tilgang av proteiner, karbohydrater og fettstoffer for å fungere.

Proteiner finner vi særlig i produkter som melk, fisk, kjøtt og egg. Karbohydratene, som er med på å øke hjernens kommunikasjon, finner vi særlig i frukt, grønnsaker, poteter og korn. Også vitaminer, og særlig B-vitaminer, er med på å stimulere hjernen og kanskje særlig den delen som går på hukommelse.

Matpakka du tar med deg til eksamen bør f.eks. ikke være tilfeldig sammensatt. En må ha med rikelig og variert mat. Basis bør dannes av grovbrød kombinert med pålegg en liker og som regnes som sunt, f.eks. ost og leverpostei.

I tillegg bør en ha mat som inneholder karbohydrater, sjokolade, druesukker og frukt.

Cola og kaffe kan anbefales som drikke da det inneholder koffein, noe som har oppkvikkende virkning.

Du leser nå artikkelserien: Læring

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << Musikk og lydbånd i læringPedagogiske læringsprinsipper >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Læring
 • Modell for personlig læring
 • Bevisst og ubevisst læring og hukommelse
 • Enkeltkrets-, dobbeltkrets- og deuterolæring
 • Læringsprosessen
 • Lærenivåer
 • Læringsarena
 • Språk
 • Læringsteorier
 • Behaviorisme
 • Kognitivisme (kognitiv læringsteori)
 • Konstruktivisme
 • Sosialkonstruktivisme ( Sosiokulturell læringsteori )
 • Habituering (tilvenning og sensitivering)
 • Heuristikker og Biaser
 • Klassisk betinging
 • Instrumentell betinging (operant betinging)
 • Innsiktlæring (kognitiv læring)
 • Sosial læringsteori
 • Mestringstro
 • Sosial-kognitiv læring (observasjonslæring)
 • Erfaringslæring (“Learning by Doing”)
 • Vaner
 • Kognitive læringsprinsipper og råd
 • Kognitiv læring : Barn vs. voksne – hvem lærer raskest?
 • Kognitiv læring : Kunnskapsfag vs. ferdighetsfag
 • Kognitiv læring : Læringskurve, læreplatåer og pauser
 • Hukommelse
 • Selektivt minne
 • Glemsel
 • Overlæring og repetisjon
 • Brain mapping – tankekart
 • Aktiv læring (lesing)
 • Leseteknikker
 • Notatteknikk
 • Ta kunnskapen ASAP i bruk
 • Musikk og lydbånd i læring
 • Kosthold og læring
 • Pedagogiske læringsprinsipper
 • Kunnskap
 • Persuasion Knowledge Model
 • ELM-modellen (Elaboration Likelihood Model)
 • Fra individuell til organisatorisk læring
 • Menneskelig modning
 • Du leser nå artikkelserien: Studieteknikk

    Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << Musikk og lydbånd i læringStudieteknikk: – Task Force eksamen >>
      Andre artikler i serien er: 
 • Håndbok i Studieteknikk
 • Den speilvendte Janteloven
 • Kognitiv læring : Kunnskapsfag vs. ferdighetsfag
 • Planlegg studiene og læringen
 • Skaff deg oversikt over pensum
 • Lærenivåer
 • Bevisst og ubevisst læring og hukommelse
 • Aktiv læring (lesing)
 • Leseteknikker
 • Notatteknikk
 • Brain mapping – tankekart
 • Kognitiv læring : Læringskurve, læreplatåer og pauser
 • Kognitive læringsprinsipper og råd
 • Hukommelse
 • Selektivt minne
 • Glemsel
 • Overlæring og repetisjon
 • Forelesninger
 • Kollokviegrupper og gruppearbeid
 • Ta kunnskapen ASAP i bruk
 • Musikk og lydbånd i læring
 • Kosthold og læring
 • Studieteknikk: – Task Force eksamen
 • Slik kan du optimalisere studiehverdagen