Bestill eller flytt ditt domene, e-post og nettsider

PS! Vi flytter dine WordPress nettsider og e-postmeldinger gratis til oss.

En sentral diskusjon blant forskere er i hvor stor grad utviklingen vår blir bestemt av arv eller miljø.

Hva er medfødte egenskaper? Hvilke egenskaper utvikler vi gjennom kontakt med omgivelsene rundt oss?

De fleste vil i dag mene at det er en kombinasjon av arv og miljø som påvirker utviklingen vår. Et mer relevant spørsmål er derfor:

– Hvilke av egenskapene våre blir mest påvirket av arv, og hvilke egenskaper blir mest påvirket av miljøet?

 Arv

Når vi snakker om arv og arvelige faktorer mener vi:

egenskaper hos individer som videreføres fra en generasjon til den neste. 

At mye av vårt utseende er arvelig bestemt er lett å se på våre barn. De ligner i ulik grad på mor eller far, men hva med atferden? Er den også arvelig bestemt? Dette spørsmålet er forskerne ennå ikke enige om. Det de er enige i er at våre individuelle egenskaper og atferd er et resultat av et samspill mellom fem forhold:

  1. Arvelige faktorer
  2. Læring
  3. Miljø
  4. Modning
  5. Situasjonen

Hvilke egenskaper er arvelige (avgjøres av genene)?

Forskerne er idag enige i at følgende forhold ved oss er bestemt av genene våre:

Mye atferd knyttet til reflekser, instinkter og temperament er også arvelig bestemt.

Mendels lover

Den første som begynte å lage teorier om hvordan vi arver egenskaper fra våre foreldre var munken Gregor Mendel som i 1865 lagde Mendel`s lover.

Mendels første lov (Prinsippet om segregering)

Du må logge inn for å se resten av innholdetVennligst . Ikke medlem? Bli med oss