Domene og webhotell fra OnNet.no

Hva er enkeltpersonforetak (enkeltmannsforetak)?

Enkeltpersonforetak er en virksomhet som drives for en enkelt persons regning og risiko. Personen har det fulle og hele økonomiske ansvaret for virksomhetens forpliktelser, og det skilles ikke mellom personens private og selskapsrettslige ansvar. Du og bedriften er ett!

Ulempen med denne selskapsformen er med andre ord personlig ansvarlig for selskapets gjeld, også med din private formue. Fordelen er at du har den fulle frihet til å disponere selskapets midler og treffe beslutninger.

Den vanligste selskapsformen

I 2013 var 42,4 prosent aksjeselskap og 53,8 prosent enkeltpersonforetak av alle nyetablerte foretak i Norge, ifølge tall fra Statistisk Sentralbyrå. Enkeltmannsforetak er dermed den vanligste organisasjonsformen i Norge for nyetableringer.

Mange starter bedrift som et enkeltpersonforetak for senere å gå over til AS, for eksempel når bedriften blir større. Dette er en enkel sak. Det omvendte – altså å starte som AS og siden gå over til enkeltpersonforetak – er en mye verre operasjon.

Lover

Det er ingen egen lov som regulerer enkeltmannsforetak, men de er allikevel pliktig å følge de generelle reglene som gjelder for alle selskaper.

Alle enkeltpersonforetak kan registrere seg gratis i Enhetsregisteret. De har også rett til å registrere seg i Foretaksregisteret, men det koster penger. Hvis enkeltpersonforetaket har minst fem ansatte eller driver varehandel, har det registreringspliktig i Foretaksregisteret.  Ved registrering i Foretaksregisteret vil du få til sendt en firmaattest.

Regnskap

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.