Domene + webhotell + epost = kr. 198/år
   Tast inn domene du ønsker å bestille webhotell til:

http://

  
  
  

Hva er enkeltpersonforetak (enkeltmannsforetak)?

agenturer.no

Enkeltpersonforetak er en virksomhet som drives for en enkelt persons regning og risiko. Personen har det fulle og hele økonomiske ansvaret for virksomhetens forpliktelser, og det skilles ikke mellom personens private og selskapsrettslige ansvar. Du og bedriften er ett!

Du er med andre ord personlig ansvarlig for selskapets gjeld, også med din private formue.

Fordelen er at du har den fulle frihet til å disponere selskapets midler og treffe beslutninger.

Den vanligste selskapsformen

Av alle nye foretak som ble etablert i andre kvartal 2013, var 42,4 prosent aksjeselskap og 53,8 prosent enkeltpersonforetak ifølge tall fra Statistisk Sentralbyrå. Enkeltmannsforetak er dermed den vanligste organisasjonsformen i Norge for nyetablere som ønsker å eie virksomheten alene.

Mange starter bedrift som et enkeltpersonforetak for senere å gå over til AS, for eksempel når bedriften blir større. Dette er en enkel sak. Det omvendte – altså å starte som AS og siden gå over til enkeltpersonforetak – er en mye verre operasjon.

Lover

Det er ingen egen lov som regulerer enkeltmannsforetak, men de er allikevel pliktig å følge de generelle reglene som gjelder for alle selskaper.

Alle enkeltpersonforetak kan registrere seg gratis i Enhetsregisteret. De har også rett til å registrere seg i Foretaksregisteret, men det koster penger. Hvis enkeltpersonforetaket har minst fem ansatte eller driver varehandel, har det registreringspliktig i Foretaksregisteret.  Ved registrering i Foretaksregisteret vil du få til sendt en firmaattest.

Regnskap

Du må logge inn for å se resten av innholdet. Vennligst . Ikke medlem? Registrer deg