Domene og webhotell fra OnNet.no

    Denne artikkelen er del 17 av 28 artikler om Motivasjon

Lese tid (240 ord/min): 2 minutter

Kognitiv evalueringsteori legger vekt på vi motiveres av vår egen evaluering av arbeidsoppgaven vi skal utføre i forhold til hva vi får tilbake av belønning for denne innsatsen. Motivasjonen kan komme fra gleden og utfordringen vi  føler ved å utføre arbeid
som interesserer, engasjerer, gir mening og er av betydning for den enkelte.

I den kognitive evalueringsteorien skilles det mellom ytre og indre motivasjon.

Ytre motivasjon

Ytre motivasjon kan ses på som økonomiske goder eller andre goder.

«Ytre motivasjon er belønning i tradisjonell forstand, som lønn, bonus, frynsegoder eller andre former for utfallsavhengig belønning, for eksempel status i form av stillingsopprykk» (Kaufmann ogKaufmann 2009, 103).

Indre motivasjon

Den indre motivasjon er delt i to grunnleggende behov, «behovet for kompetanseopplevelse og behovet for selvbestemmelse (self determination)» (Kaufmann og Kaufmann 2009, 103).

Behovet for kompetanseopplevelse kan tilfredsstilles dersom vi mestrer våre arbeidsoppgaver. Behovet for selvbestemmelse vil bli tilfredsstilt om vi kan bestemme over ting han eller hun ønsker å gjøre. Indre motivasjon inneholder behovet for bruk av kompetanse og behovet for å mestre sine oppgaver, denne motivasjonen er svært meningsfull i det lange løp da kilden til motivasjon ligger i selve utførelsen av jobben.

Dersom den ytre motivasjon er høy, kan den trekke oppmerksomheten bort ifra den indre motivasjon som vi får fra gleden i utførelsen av jobben. Dersom den ytre motivasjon i større grad tar over for den indre motivasjon, kan det på lang sikt være skadelig for medarbeideren. Dette er på grunn av at den ytre motivasjon er mindre langvarig enn den indre motivasjon (Kaufmann og Kaufmann 2009, 103).

Hvordan indre og ytre forhold motiveres oss og hvordan motivasjonen vår blir påvirket av en rekke individuelle og sosiale forhold i omgivelsene sammenfatter Kaufmann og Kaufmann (2009, 115) slik:

indre-ytre-motivasjon
Figur: Indre og ytre motivasjonsfaktorer. Kilde: (Kaufmann og Kaufmann 2009, 115)
Du leser nå artikkelserien: Motivasjon

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << Forsterkningsteori (motivasjonsteori)Indre motivasjon >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Motivasjon (motiv)
 • Motivasjonsbegrepet i en historisk sammenheng
 • Incentiv og incitamenter
 • Motivasjonsteorier
 • Behov og behovsteori
 • Maslows behovspyramide
 • McClellands behovsteori
 • ERG teori (behovsteori)
 • Kognitive motivasjonsteorier
 • Forventningsteorien
 • Målsettingsteori (motivasjonsteori)
 • Målstyring (MBO = Managment By Objectives)
 • Sosiale motivasjonsteorier
 • Likeverdsteori (motivasjonsteori)
 • Rettferdighetsteorien (motivasjonsteori)
 • Forsterkningsteori (motivasjonsteori)
 • Kognitiv evalueringsteori
 • Indre motivasjon
 • Ytre motivasjon
 • Selvbestemmelsesteorien
 • Herzbergs to-faktorteori
 • Jobbkarakteristika-modeller
 • Thorsrud sine jobbkarakteristikk teorier
 • Hackman og Oldhams jobbkarakteristikamodell
 • Selvledelse (empowerment)
 • Optimisme og positiv psykologi
 • Opportunisme
 • Motivasjon av høyspesialiserte medarbeidere
 • Kjetil Sander
  Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.