Bestill eller flytt ditt domene, e-post og nettsider

PS! Vi flytter dine WordPress nettsider og e-postmeldinger gratis til oss.

Gir investering i ny teknologi ønsket økonomisk gevinst?

Når vi invester i ny teknologi er det for å oppnå en økonomisk gevinst på kort eller lang sikt. Spørsmålet er bare om investeringen i ny teknologi faktisk gir den ønskede økonomisk gevinsten eller om dette bare er et salgstriks.

Studier av hvordan produktivitetsutviklingen hos amerikanske selskaper har utviklet seg i takt med investeringene i ny informasjonsteknologi kan sterkt forenklet fremstilles slik:

Grafen viser i all tydelighet at produktivitetsøkningen ikke har økt i takt med investeringene i moderne informasjonsteknologi. De som har analysert dette problemet mener at dette skyldes at man kun har automatisert informasjons- og kommunikasjons prosessene, og ikke gjort noe med rutinene og oppgavene. Arbeidet er det samme, det eneste som har forandret seg er arbeidsverktøyene våre. Lærdommen vi kan gjøre oss av disse studiene er:

Skal vi kunne gjøre oss opp noen forhåpninger om å oppnå effektiviseringsgevinster ved å innføre ny IT – teknologi, holder det ikke å automatisere og/eller digitalisere eksisterende arbeidsprosedyrer og oppgaver, må vi også gjøre noe med jobbinnholdet.


Klarer vi å utnytte potensialet?

Du må logge inn for å se resten av innholdetVennligst . Ikke medlem? Bli med oss