agenturer.no

Krever en implementeringstrategi

Innføring og bruk av ny teknologi, normalt i form av en IT- eller IKT løsning, er bare en teknisk affære. For å kunne hente ut gevinster fra en IT eller IKT investering, må rutiner endres og en viss omorganisering av virksomheten må til. Dette medfører ofte usikkerhet blant personale, personalkonflikter og andre aspekter som må håndteres på ledernivå for å unngå en massiv endringsmotstand.

Enhver innføring av ny teknologi krever derfor en implementeringstrategi som viser hvordan teknologien skal innføres i organisasjonen og hvilke konsekvenser og endringer dette medfører. Deretter kreves det en endring strategi som viser hvordan virksomheten skal klare å gjennomføre denne endringen i praksis.

Annonse

Endringsledelse må drive innføringen av ny teknologi

Du må logge inn for å se resten av innholdet. Vennligst . Ikke medlem? Registrer deg