Domene og webhotell fra OnNet.no

    Denne artikkelen er del 22 av 22 artikler om Filosofi & vitenskap

    Denne artikkelen er del 4 av 18 artikler om Metode

For over 300 år siden satte filosofen Descartes (f. 1596) opp en liste over metoderegler som det er grunn til å se nærmere på.

Metoden som Descartles utarbeidet på grunnlag av disse reglene har i dag fått tilslutning som en allmenn metode, og anses for å være en fruktbar måte å mange å angripe mange problemer på.

Descartes fire metoderegler er:

 1. Aldri å godta noe som sant med mindre det fremtrer så klart og tydelig at det ikke er mulig å tvile på det.
 2. Del opp hvert problem i så mange deler som mulig og som det er nødvendig for å løse det.
 3. Led tankene i følgende orden: begynn med de enkleste og lettfatteligste, for litt etter litt å komme fram til de mest sammensatte.
 4. Foreta overalt så fullstendige oppregninger og så allmenne oversikter at du er sikker på å ikke ha utelatt noe (Stigen -83).

Gjennomgangen til nå har tatt for seg viktige sider og begreper omkring samfunnsvitenskaplig forskning generelt. Forhold som man må beherske og være fortrolig med for å få utbytte av denne boken. Dette fordi gjennomgangen foran danner grunnlaget for definisjonen av markedsforskningsbegrepet og beskrivelsen av den etterfølgende forskningsprosessen.

 

Du leser nå artikkelserien: Filosofi & vitenskap

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << Forskningsperspektiver (Positivisme / hermeneutikk)
    Andre artikler i serien er: 
 • Filosofi
 • Filosofisk samtale
 • Metafysikk
 • Ontologi
 • Epistemologi
 • Den klassiske idélære
 • Konstruktivisme
 • Sosialkonstruktivisme ( Sosiokulturell læringsteori )
 • Mentale blokkeringer og metodiske forutsetninger
 • Paradigme og paradigmebetraktninger
 • Viten
 • Phronesis (klokskap)
 • Skjønn
 • Vitenskap
 • Kunnskap
 • Kunnskapstyper
 • Uformell og formell kunnskap
 • Kompetanse
 • Handlingskompetanse
 • Forskning
 • Forskningsperspektiver (Positivisme / hermeneutikk)
 • Descartles metoderegler
 • Du leser nå artikkelserien: Metode

    Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << MetodetrianguleringMentale blokkeringer og metodiske forutsetninger >>
      Andre artikler i serien er: 
 • Metode
 • Samfunnsvitenskapelig metode
 • Metodetriangulering
 • Descartles metoderegler
 • Mentale blokkeringer og metodiske forutsetninger
 • Metafysikk
 • Forskningsperspektiver (Positivisme / hermeneutikk)
 • Induktiv og deduktiv studier
 • Teori
 • Begrep, term og definisjon
 • Hypotese
 • Modell
 • Data og datatyper
 • Enhet (entitet) / Utvalgsenhet
 • Variabel, verdi og målenivå
 • Datainnsamlingsmetoder
 • Skrivebordundersøkelse og sekundærdata
 • Etiske retningslinjer for forskning
 • Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.