Domene og webhotell fra OnNet.no

Hva er et vekstmål?

Siden alle virksomheter er avhengig av vekst for å eksistere og forbedre sin lønnsomhet trenger alle virksomheter et vekstmål som forteller:

“hvilken vekst virksomheten som helhet forventer og hvor stor veksten skal bli innenfor de ulike delene av virksomheten”.

Vekstmålet angir om virksomheten ønsker å vokse, stabilisere seg eller redusere sin eksponering i et bestemt marked. Vekstmålet skal med andre ord gi svar på følgende spørsmål:

 • Hvor stor vekst?
 • Hvor hurtig?
 • Hvor skal veksten komme?
 • Skal vi akkumulere kapitalen eller investere den?
 • Er vi i stand til å gi god nok service til kundene hvis vi slår til med vekst nå?

Må bygge på en situasjonsanalyse

vekstplan

I likhet med alle andre viktige strategiske beslutninger må også valg av vekstmål og vekststrategi bygge på en situasjonsanalyse av markedssystemet for å avdekke:

 • hvilke muligheter og trusler som finnes i markedet for virksomheten og virksomhetens produkter og tjenester
 • hva konkurrentene og myndighetene gjør og planlegger å gjøre i årene fremover
 • endrede behov, forventninger, holdninger, atferdmønstre og ønsker hos kundene

Disse må så vurderes opp mot virksomhetens:

 • sterke og svake sider
 • virksomhetens og produktenes plass i sin livssyklus
 • strategiske mål
 • ressursene virksomheten rår over

Først når dette er gjort kan det endelige valget om hva som er et realistisk vekstmål og hvilken strategi som er den mest fruktbar for å nå dette vekstmålet.

Vektmålet må passe med virksomhetens ressurser

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander
Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.