Bestill eller flytt ditt domene, e-post og nettsider

PS! Vi flytter dine WordPress nettsider og e-postmeldinger gratis til oss.

Å ha en god forretningside eller produktide holder ikke hvis det ikke er mulig å tjene penger på den. En god forretnings- og produktide kjennetegnes av å ha en forretningsmodell som passer til ideen og som kundene er enig i er den beste måten å gjøre denne form for forretning på. Hvilke forretningsmodell tar din ide sikte på å bruke? Hvilke fordeler og ulemper har den i forhold til konkurrentenes?

Mens forretningsideen forteller hva virksomheten gjør for å skape kundeverdier, forteller forretningsmodellen hvordan virksomheten tjener penger på disse kundeverdiene. Her mislykkes mange, spesielt når vi snakker om digitale forretningsideer hvor de tradisjonelle transaksjonsmodellene ikke virker. Av den grunn er dette ett av de mest kritiske suksesskriteriene for enhver entreprenør og grunder, og et valg som det bør legges ned mye tid og energi i.

Noen ganger er forretningsmodellen selve forretningsideen, slik tilfellet med Uber var. Det eneste Uber har er appen kundene og sjåførene bruker for å ta imot og finne en sjåfør til denne kunden. Sjåførene eier selv bilen, har risikoen for den og opptrer som selvstendige næringsdrivende istedenfor som ansatte. På denne måten reduserer Uber sine egne investeringer og risiko til et minimum, samtidig som kundene liker forretningsmodellen fordi den gir dem raskere og rimeligere turer enn tradisjonelle taxiene kan gi dem. Et lignende prinsipp ligger bak forretningsmodellen til AirBnb.

Du må logge inn for å se resten av innholdetVennligst . Ikke medlem? Bli med oss