Bestill eller flytt ditt domene, e-post og nettsider

PS! Vi flytter dine WordPress nettsider og e-postmeldinger gratis til oss.

Hva er en endringsmodell?

Når vi snakker om endringsmodell mener vi:

“Modeller som er et forenklet bilde av virkeligheten og som kan benyttes som en mal for hvordan vi skal gjennomføre en endring”.

Hvilke endringsmodeller og endringsperspektiv vi bør velge som utgangspunkt for endringsarbeidet er avhengig av hva slags endringer som ønskes gjennomført og situasjonen vi står ovenfor.


To typer endringsmodeller

Vi skiller i prinsippet mellom to ulike typer endringsmodeller:

  1. Personlige endringsmodeller – modeller for hvordan et individ kan endre atferd, f.eks. livsstil
  2. Organisatoriske endringsmodeller – modeller for hvordan en organisasjon kan gjennomføre en endring for å oppnå harmoni med omgivelsene igjen.

Siden vi har tatt for oss personlige endringer i en egen artikkel vil vi her kun se på de organisatoriske endringsmodellene.

Organisatoriske endringsmodeller

Mens de personlige endringsmodellen viser hvordan vi som indvider skal endre vår atferd, viser de organisatoriske hvordan vi skal endre organisasjonens atferd.

Det er stor forskjell på meningsendringer og prosessendringer, i forhold til å gjennomføre større forandringer som påvirker såvel organisasjonen som omgivelsene til organisasjonen. Valg av modeller og løsningperspektiv må derfor alltid sees i lys av:

  • hva slags endringer som ønskes gjennomført,
  • kulturen vi skal gjennomføre endringene i
  • situasjonen vi står ovenfor.

endringsprosessen

Det finnes en rekke enkle modeller for gjennomføring av endringer men hovedfokus i alle disse modellene bygger hovedsakelig på følgende fasemodell prinsipper:

  1. Definere nødvendighet for endring
  2. Definere ønsket fremtid eller visjon, samt delmål.
  3. Avvikle nåtid, og jobbe mot ønsket fremtid
  4. Iverksette aktiviteter for å gå fra nåtid til fremtid
  5. Påse at bedriften opprettholder endringene

De mest kjente endringmodellene innen organisasjonsutvikling og endringsledelse er:

Beckhard og Pritchard sin endringsmodell

Beckhard og Pritchard (1992) beskriver endring som en prosess som inneholder tre tilstander eller faser:

”a present or current state, a transition state, a changed state”.

Disse fasene kan oversettes til norsk som følger: før-situasjonen, overgangen og fremtiden.

Force-field modellen for endring

endringsmodell

Du må logge inn for å se resten av innholdetVennligst . Ikke medlem? Bli med oss