Domene og webhotell fra OnNet.no

Hvilken ontologi vi legger til grunn avgjør i stor grad “hvilken virkelighet vi ser“. Ontologien til forskeren og forskningsprosjektet legger derfor store føringer på resultatene til ethvert forskningsprosjekt.

Hva er ontologi?

Ontologi (fra gresk, onto-, «å være», og -logia, «læren om») er:

“læren om hva som eksisterer”

Begrepet kan også defineres som:

“Læren om alle tings vesen og sammensetning, – De grunnleggende antagelsene om hva verden er og hvordan den virker”

Vi snakker her ikke om hvordan vitenskapelig kunnskap etableres, da dette hører inn under vitenskapsfilosofi. Vi snakker her om spørsmål av to typer:

  1. Ontologiske spørsmål: (av gr. «værende, vesen» og logos, «fornuft»), spørsmål om det værende, det som finnes, dvs. hvordan virkeligheten faktisk er.
  2. Epistemologiske spørsmål: (av gr. episteme, «vitenskap» og logos, «fornuft»), erkjennelsesteori, spørsmål om hvordan vi skal kunne framskaffe slik viten og erkjennelse.

Dersom vi skal forenkle diskusjonen rundt ontologi og epistemologi og knytte begrepene til forskning og vitenskapelig praksis, kan vi si at ontologien er knyttet til våre allmenne systemer for forståelse, dvs. vitenskapelige begreper, modeller og teorier, mens epistemologien er knyttet gjennom praksisen og rutinene vi bruker for å skaffe oss slik kunnskap, dvs. våre vitenskapelige forskningsmetoder (Esiasson et al. 2009, Johannessen et al. 2010).

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss