Lightspeed webhotell

Ontologi (fra gresk, onto-, «å være», og -logia, «læren om») er:

“læren om hva som eksisterer”

Diskusjoner om hvordan vitenskapelig kunnskap etableres, sorterer under begrepet vitenskapsfilosofi. Spørsmålene som stilles, er av to typer:

  1. Ontologiske spørsmål: (av gr. «værende, vesen» og logos, «fornuft»), spørsmål om det værende, det som finnes, dvs. hvordan virkeligheten faktisk er.
  2. Epistemologiske spørsmål: (av gr. episteme, «vitenskap» og logos, «fornuft»), erkjennelsesteori, spørsmål om hvordan vi skal kunne framskaffe slik viten og erkjennelse.

Dersom vi skal forenkle diskusjonen omkring ontologi og epistemologi og knytte den til forskning og vitenskapelig praksis, kan vi si at ontologien er representert gjennom våre allmenne forståelsessystemer, dvs. vitenskapelige begreper, modeller og teorier, mens epistemologien er representert gjennom de praksiser og rutiner vi benytter for framskaffelse av slik kunnskap, dvs. våre vitenskapelige forskningsmetoder (Esiasson
et al. 2009, Johannessen et al. 2010).

Du må logge inn for å se resten av innholdet. Vennligst . Ikke medlem? Registrer deg