Bestill eller flytt ditt domene, e-post og nettsider

PS! Vi flytter dine WordPress nettsider og e-postmeldinger gratis til oss.

Temperaturen i lokalene kan bevist brukes for å gi stedet en atmosfære som skaper ulike assosiasjoner hos kundene som besøker lokalene. En is-bar i syden vil f.eks. velge å isolere lokalet og kjøle ned lokalet så mye som mulig, helst til det begynner å rime, for å skape assosiasjoner hos de besøkende om å sitte i en snøhule eller nordpolen. 

Er du i et kaldt rom vil du begynne å fryse, føle deg stiv, kald og kanskje begynne å skjelve. Motsatt vil du begynne å svette og ønske å kle av deg hvis det er for varmt. Hva som er for kaldt og varmt er imidlertid individuelt, så det er umulig å gjøre alle til lagt. I et rom med fem eller flere personer vil det alltid være rundt 20 prosent som synes det enten er for kaldt eller varmt, uansett hva temperaturen settes til.

For de fleste servicetilbydere og arbeidsplasser er det beste å justere innetemperaturen til den temperaturen som skaper størst trivsel, konsentrasjon og arbeidslyst.

Regler om temperatur

Arbeidsmiljøloven krever at arbeidslokalene skal ha tilfredsstillende temperatur, og at det er virksomhetens ansvar å sette igang tiltak hvis de ansatte har plager under normale arbeidsforhold.

Anbefalt temperatur i arbeidslokalene avhenger av arbeidstakernes aktivitetsnivå. Norsk lov og forskrift inneholder ingen faste temperaturgrenser, men Arbeidstilsynet anbefaler at temperaturen holdes under 22°C ved fysisk lett innearbeid i perioder med oppvarmingsbehov. Temperatur under 19°C eller over 26°C skal unngås, sier de.


Hold temperaturen mellom 20-22 °C

Tester viser at hjernen og kroppen vil fungere best mulig hvis temperaturen er mellom 20 og 22 grader. Økes temperaturen noe særligover dette nivået, kan det føre til nedsatt funksjonsevne. Undersøkelser viser at en økning av innetemperaturen med 4-5 °C fra ca. 22 °C reduserer arbeidsevnen, konsentrasjonen og hukommelsen med 15-20 prosent.

Temperaturen i service- og arbeidslokaler må tilpasses slik at ubehag på grunn av varme eller kulde unngås. Husk at aktivitetene til medarbeiderne og deres påkledning i stor grad påvirker deres oppfattelse av inneklima. Normalt kan man tilpasse seg 4-5 grader temperaturvariasjon gjennom å kle seg korrekt. F.eks. ved å gå fra lette sommerklær til vanlige innendørs innendørs vinterklær.

Konsekvenser av varme og kulde

Du må logge inn for å se resten av innholdetVennligst . Ikke medlem? Bli med oss