Bestill eller flytt ditt domene, e-post og nettsider

PS! Vi flytter dine WordPress nettsider og e-postmeldinger gratis til oss.

bolman-dealBolman & Deal går i sin bok “Nytt perspektiv på organisasjon og ledelse” igjennom den historiske utviklingen og tilgjengelig forskning innenfor organisasjon og ledelse for å se på hvordan de ulike ledelseteoriene blir brukt i praksis og hvilke som er mest effektive.

De presenterer med andre ord ingen ny teori om ledelse, men ser på hvordan dagens teorier bør brukes for å danne mening.

De skiller mellom fire ulike lederstiler som ledere bruker etter situasjonen lederen står ovenfor. Disse fire lederstilene er:

  1. Den strukturelle lederen
  2. Human-resource lederen
  3. Den politiske lederen
  4. Den symbolske lederen

Lederstilene forteller hvilket faglige ståsted lederen legger til grunn nå de angriper utfordringene de står ovenfor og hvilke verktøy de har tilgjengelig for å løse disse utfordringene.

Den strukturelle lederen benytter seg av den strukturelle rammen i sitt lederskap. Human-resource lederen benytter seg av human-resource rammen, mens den politiske og symbolske lederen benytter seg av henholdsvis den politiske- og symbolske rammen i sitt lederskap.

Hver av disse fire fortolkningsrammene beskriver et sett fenomener som er tilstede i ethvert menneskelig system, men hver av dem er tilbøyelig til å være tydeligere og mer synlige eller mer fremtredende under bestemte forhold, og mer tilbøyelig til å tre i bakgrunnen under andre. Noe som også tabellen under indikerer:

Fortolkningsramme Omstendigheter hvor rammen er framtredende
Den systemanalytiske rammen Innledende fase før man har full oversikt over situasjonen, problemene og beslutningsalternativene, i situasjoner hvor det er viktig å se helheten, kreves radikale endringer, stor økonomisk risiko og komplekse beslutningssituasjoner
Den strukturelle rammen Klare mål og klar informasjon; godt forståtte årsakssammenhenger, velutviklede teknologier og informasjonssystemer, lite konflikt, lite uklarhet og -usikkerhet, stabil og legitim maktstruktur.
Human resource – rammen Arbeidstakernes makt er stor eller økende, arbeidstakers kampånd og motivasjon er liten eller avtakende, moderat konflikt og usikkerhet, lite eller moderat uensartethet.
Den politiske rammen Knappe eller minkende ressurser, mål og verdier i konflikt med hverandre, stor eller økende uensartethet, diffus eller ustabil maktfordeling
Den symbolske rammen Uklar og flertydige mål og informasjon, dårlig forståtte årsakssammenhenger, lite utviklende teknologier og informasjonssystemer, kulturell uensartethet.

Vanligvis er problemet at det finnes flere gyldige perspektiv, og hver av dem er interessante og viktige, men bare i stand til å avdekke en del av sannheten.

Du må logge inn for å se resten av innholdetVennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander (f.1968) er eStudie.no sin grunnlegger. I tillegg er han daglig leder for bl.a. webbyrået og hostingselskapet OnNet AS. En entrepenør og forretningsutvikler med over 25 års entrepenør- og ledererfaring.