Domene og webhotell fra OnNet.no

bolman-dealBolman & Deal går i sin bok “Nytt perspektiv på organisasjon og ledelse” igjennom den historiske utviklingen og tilgjengelig forskning innenfor organisasjon og ledelse for å se på hvordan de ulike ledelseteoriene blir brukt i praksis og hvilke som er mest effektive.

De presenterer med andre ord ingen ny teori om ledelse, men ser på hvordan dagens teorier bør brukes for å danne mening.

De skiller mellom fire ulike lederstiler som ledere bruker etter situasjonen lederen står ovenfor. Disse fire lederstilene er:

  1. Den strukturelle lederen
  2. Human-resource lederen
  3. Den politiske lederen
  4. Den symbolske lederen

Lederstilene forteller hvilket faglige ståsted lederen legger til grunn nå de angriper utfordringene de står ovenfor og hvilke verktøy de har tilgjengelig for å løse disse utfordringene.

Den strukturelle lederen benytter seg av den strukturelle rammen i sitt lederskap. Human-resource lederen benytter seg av human-resource rammen, mens den politiske og symbolske lederen benytter seg av henholdsvis den politiske- og symbolske rammen i sitt lederskap.

Hver av disse fire fortolkningsrammene beskriver et sett fenomener som er tilstede i ethvert menneskelig system, men hver av dem er tilbøyelig til å være tydeligere og mer synlige eller mer fremtredende under bestemte forhold, og mer tilbøyelig til å tre i bakgrunnen under andre. Noe som også tabellen under indikerer:

FortolkningsrammeOmstendigheter hvor rammen er framtredende
Den systemanalytiske rammenInnledende fase før man har full oversikt over situasjonen, problemene og beslutningsalternativene, i situasjoner hvor det er viktig å se helheten, kreves radikale endringer, stor økonomisk risiko og komplekse beslutningssituasjoner
Den strukturelle rammenKlare mål og klar informasjon; godt forståtte årsakssammenhenger, velutviklede teknologier og informasjonssystemer, lite konflikt, lite uklarhet og -usikkerhet, stabil og legitim maktstruktur.
Human resource – rammenArbeidstakernes makt er stor eller økende, arbeidstakers kampånd og motivasjon er liten eller avtakende, moderat konflikt og usikkerhet, lite eller moderat uensartethet.
Den politiske rammenKnappe eller minkende ressurser, mål og verdier i konflikt med hverandre, stor eller økende uensartethet, diffus eller ustabil maktfordeling
Den symbolske rammenUklar og flertydige mål og informasjon, dårlig forståtte årsakssammenhenger, lite utviklende teknologier og informasjonssystemer, kulturell uensartethet.

Vanligvis er problemet at det finnes flere gyldige perspektiv, og hver av dem er interessante og viktige, men bare i stand til å avdekke en del av sannheten.

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.