Domene og webhotell fra OnNet.no

Kardinalregel  – Gå aldri i et møte uten å ha et klart mål for møtet (møtemål)

Har du det ikke klart for deg hva du ønsker å oppnå med møtet, kaster du bort både din egen og andres tid. Tro heller ikke at alle andre kjenner målet med møtet. Tving derfor deg selv og andre til å definere målsetningen med hvert eneste møte. Angi møtets formål og målsetning i møteinnkallelsen hvis du er møtelederen for å være sikker på at alle møtedeltakerne har dette klart for seg før de kommer til møtet.  Med møtemål menes:

Hva vi ønsker å oppnå med møte

Etter å ha formulert hva du ønsker møtet skal oppnå, bør du klargjøre målet gjennom en beskrivelse av oppgaven møte skal løse.

Hvorfor er det viktig å ha et klart møtemål?

Når et møte kjører seg fast, skyldes dette ofte at møtedeltagerne har mistet møtemålet av syne. Når møtet mislykkes, skjer det ofte fordi møtedeltakerne hadde en uklar oppfatning av oppgaven allerede fra begynnelsen. Trodde de at de skulle få informasjon? Sette opp et forslag? Ta vare på forbindelser? Kanskje alle tingene? I så fall, i hvilken rekkefølge? Mange møter, om ikke de fleste, tjener flere enn en oppgave (Kieffer -94).

For å kunne avgjøre om et møte har vært en suksess eller en fiasko må vi ha noe å måle møtets resultater opp mot. Å sette opp målbare mål i forkant av et møte er derfor viktig for å kunne måle om møte har vært et suksess eller fiasko. Kun da kan vi si opp et møte har vært godt eller dårlig. Møtemålet bør du dele med møtedeltakerne. Dette fordi når de som deltar i møte kan se det spesifikke, virkelige målet for møtet, kan de konsentrere seg om å komme dit (Kieffer-94).

Mulige møtemål

Kieffers (1994) gir i sin bok «God på møter» en oversikt over hva som kan være mulige møtemål for et møte:

Å samle inn eller utveksle informasjon

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss