Bestill eller flytt ditt domene, e-post og nettsider

PS! Vi flytter dine WordPress nettsider og e-postmeldinger gratis til oss.

Hva er en salgsstrategi?

En salgsstrategi er en strategi som angir:

“hvordan virksomheten, den enkelte avdeling, gruppe og selger skal nå sine salgsmål”.

Salgsstrategien er med andre ord kartet som viser veien til salgsmålet. På et organisatorisk nivå er salgsstrategien en del-strategi til markedsstrategien og må derfor bygge opp under virksomhetens markedsstrategi slik at disse to strategiene utfyller og bygger opp under hverandre.


Må bygge på en situasjonsanalyse

I likhet med all annen form for planlegging må planen bygge på en situasjonsanalyse som inkluderer alle aktørene i markedssystemet som kan ha interesse av å påvirke salgsmålene og salgsstrategien. Viktige analyseelementer er her: myndigheter, leverandører, mellomledd, kunder, produkter og konkurrenter.

Oppbygningen av salgsstrategien

Du må logge inn for å se resten av innholdetVennligst . Ikke medlem? Bli med oss