Domene og webhotell fra OnNet.no

I løpet av 1990-årene vokste det frem en ny type transaksjonsprosesseringssystemer som integrerte alle de forskjellige funksjonsområdene i en virksomhet til en felles system.  Slike systemer kalles Enterprise Resource Planning systemer, og forkortes ERP, eller bare Enterprise Systems. På norsk kaller vi ERP-systemer for foretakssystemer.

Hva er et ERP-system (foretaksystem)?

Motiwalla & Thompson (2009) definerer ERP-system som:

“Et ERP-system er en samling av omfattende programvare som støtter kritiske organisatoriske funksjoner”.

Disse funksjonene kan være alt fra regnskapsprogrammer og rapportering til verktøy for beslutningstaking i forretningsøyemed. Et ERP-system med andre ord en
programvareløsning som integrerer virksomhetens informasjon og forretningsprosesser til et felles system, samt muliggjør at informasjon kun lagres én gang og deretter deles med hele organisasjonen. Målet med ERP-systemer er å sørge for at virksomhetens informasjon flyter på en dynamisk og effektiv måte, og dermed øke informasjonens verdi og bruksområder (Motiwalla & Thompson, 2009).

Et foretaksystem består av 5 komponenter

erp-komponenter

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander
Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.