Domene + webhotell + epost = kr. 198/år
   Tast inn domene du ønsker å bestille webhotell til:

http://

  
  
  

    Denne artikkelen er del 15 av 22 artikler om Psyko-sosial påvirkning
     Hvordan lese artiklene og -seriene?


De fleste av oss har hørt om IQ – et intelligens mål (intelligenskvotient) uttrykt i form av en poengsum som er avledet fra flere forskjellige standardiserte tester for å vurdere intelligens.  Folk flest er av den oppfatning at en høy IQ er svært nyttig og bra for en person, da det betyr at vedkommende er smart og har evnen til å utføre avansert tenkning. 

EQ er et mål av emosjonell intelligens også kjent som EI, og kan defineres slik:

evnen til å identifisere, vurdere og kontrollere følelser av seg selv, andre og grupper.

På samme måte som man prøver å måle en persons IQ, prøver man også å måle en person emosjonelle intelligens gjennom tester som skal resultere i en emosjonell kvotient ( EQ ):

er et mål på din emosjonelle intelligens, eller din evne til å bruke både følelser og kognitive ferdigheter i livet.

Emosjonell intelligens kompetanse omfatter, men er ikke begrenset til empati, intuisjon, kreativitet, fleksibilitet, robusthet, mestring, stress management, ledelse, integritet, autentisitet, sosiale og mellommenneskelige ferdigheter.

Mens en person med høy IQ kan få gode karakterer, eller være i stand til å løse abstrakte problemer under kontrollerte forhold, er dette ikke en forklaringsvariabel for deres evne til å lykkes i det virkelige liv. I motsetning til en person med høy IQ, vil en person med høy EQ kommunisere sine visjoner, knytte til seg støttespillere og motivere folk rundt seg til å nå et mål .

IQ har stor verdi, og kan i de rette situasjonene forklare en person eller et selskaps suksess. Spesielt hvis vi tenker på virksomheter og personer i IKT-sektoren 0g teknisk orienterte virksomheter. Et eksempel på dette er Bill Gates, grunnleggeren av Microsoft, og i dag verdens rikeste mann med en IQ på 160 . En IQ på 160 er det samme som Einstein hadde, mens et gjennomsnitts menneske har en IQ på 90.

Bill Gates er imidlertid kjent som en ” bølle ” og Microsofts co – grunnlegger Paul Allen sa en gang ” Bill Gates var veldig, veldig slem mot meg “.  Under Bill Gates ledelse fikk Microsoft et rykte på seg for å være et sted der folk ble presset helt til de sprakk, med et bedriftsmiljø som var preget av høy IQ og lav EQ .

Hvis du så på 2012 -filmen ” The Social Network” det ser ut til at Mark Zuckerberg i Facebook har høy IQ , og lav EQ . Steve Jobs viste en høy EQ i offentligheten med evnen til å overbevise verden om å emosjonelt kjøpe inn hva gadget Apple drømte opp neste, men hans biograf Walter Isaacson sier:  – “Han er ikke varm og fuzzy … Han var ikke verdens beste manager. Faktisk kunne han ha vært en av verdens verste ledere “. Høy IQ har verdi , men folk med en høy EQ har ikke bare flere venner mens de går veien til suksess, men de også nyter reisen.

John F. Kennedy hadde  en IQ på bare 117, men med sine taleevner klarte han som ingen andre før han å motivere en nasjon mot noen mål, f.eks. som strekker seg etter månen. OPRAH WINFREY gjort hele sin formue gjennom å vise høy EQ på TV. Gjennom å krysse kjønn, rase og politiske overbevisninger, har Oprah gjennom å bruke empati og ekstreme kommunikasjonsevner å bli den mektigste kvinnen i underholdnings . Men IQ vs EQ debatten handler ikke om formue eller sosial makt.

Mens IQ ikke kan læres, samtidig som den er konstant gjennom livet, er EQ noe som vi kan lære og trene på. EQ kan dyrke gjennom tanke mentorer , observasjon og trening.

Stadig flere psykologer mener at det å forstå sine egne og andres følelser, er nøkkelen til et tilfredsstillende liv. De som er ” følelsesmessig analfabeter ” vil tabbe seg ut gjennom hele livet gjennom gjentatte misforståelser, frustrasjoner og havarerte forhold, mener de.

iq-eq

For en bedriftsleder er det viktig å være klar over følgende faktum:

Medarbeidere med høy IQ er skoleflinke og er flinke til å komme opp med praktiske løsninger, mens folk med høy EQ har livserfaring og er flinke til å bringe nye folk til virksomheten og holde dem der gjennom motivasjon og lederskap.

Det ideelle er å streve etter høy IQ i kombinasjon med høy EQ. Noe som kun kan oppnås gjennom laterial tenkning. Det vil si gjennom å kombinere tenking som strekker seg over både høye og venstre hjernehalvdel. Jo bedre man blir til å løse problemer med å bruke både høyre og venstre hjernehalvdel i arbeidet med å finne løsningene på problemet, jo større suksess vil man også få i det praktiske liv.

Kilder: 

Denne artikkelen og resten av artikkelserien kan lastes ned som en e-bok1 ! Artikkelserien fortsetter under.

Tegn årsabonnement

Tegn et abonnement til Kr. 178/år og få ubegrenset tilgang til alle våre artikler og serier!

Bli medlem

Tegn et medlemskap til Kr. 198/år for å laste ned alle våre e-bøker i PDF-format i ett år.

Topp20 artikler
Siste 20 artikler
Nye artikkelserier
Du leser nå artikkelserien: Psyko-sosial påvirkning

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien:  << Emosjoner (følelser)Kreativitet >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Indre drivkrefter som styrer våre beslutninger og atferd
 • Arv og miljø
 • Instinkter og drifter (Homostasen)
 • Hormoner
 • Behov
 • Motiv og motivasjon
 • Sansesystemet (våre 7 sanser)
 • Persepsjon
 • Hjernen
 • Tanker (tenking)
 • Intelligens (IQ)
 • Kunnskap og kunnskapbegrepet
 • Læring
 • Emosjoner (følelser)
 • Emosjonell integligens (EQ)
 • Kreativitet
 • Vaner
 • Stress
 • Religion og atferd
 • Holdninger
 • Personlighet
 • Sosialiseringsprosessen