Domene + webhotell + epost = kr. 198/år
   Tast inn domene du ønsker å bestille webhotell til:

http://

  
  
  

De fleste av oss har hørt om IQ – et intelligens mål (intelligenskvotient) uttrykt i form av en poengsum som er avledet fra flere forskjellige standardiserte tester for å vurdere intelligens.  Folk flest er av den oppfatning at en høy IQ er svært nyttig og bra for en person, da det betyr at vedkommende er smart og har evnen til å utføre avansert tenkning. 

EQ er et mål av emosjonell intelligens også kjent som EI, og kan defineres slik:

evnen til å identifisere, vurdere og kontrollere følelser av seg selv, andre og grupper.

På samme måte som man prøver å måle en persons IQ, prøver man også å måle en person emosjonelle intelligens gjennom tester som skal resultere i en emosjonell kvotient ( EQ ):

Du må logge inn for å se resten av innholdet. Vennligst . Ikke medlem? Registrer deg