agenturer.no

Hva er en prosjektorganisasjon?

En prosjektorganisasjon er en:

“Midlertidig organiseringsform som er laget for å løse et spesifikt prosjekt som skal gjennomføres”.

En prosjektorganisasjon er en midlertidig organisering av personer – gjerne fra ulike deler av organisasjonen – som har kommet sammen for å løse en bestemt oppgave.

En prosjektgruppe består av:

 • en prosjektansvarlig som har økonomisk ansvar for prosjektet
 • en prosjektleder som leder selve gruppen og rapporterer til prosjektansvarlig.
 • personer fra de forskjellig avdelingene (prosjektmedarbeidere) som jobber med arbeidsoppgavene i prosjektet.

Det finnes ikke en bestemt organisasjonsform som er den beste for organisering av prosjekter. Det finnes ingen organisasjonsform som til enhver tid vil være den beste. I denne sammenhengen er det viktig å vite at organisasjonsformen påvirker prosjektfaktorene som (Karlsen & Gottschalk, 2008):

 • ressurstilgang
 • ansvarsdeling
 • kommunikasjon
 • beslutningstaking
 • arbeidsmåte
 • motivasjon
 • engasjement.

De viktigste faktorene for valg av en organisasjonsmodell er (Rolstadås, 2001):

 • størrelse
 • kompleksitet
 • tidsaspekter på prosjektet
 • type arbeidsoppgaver
 • krav til tverrfaglighet
 • antall prosjekter

3 organisasjonsstrukturer

Organisasjonsformen deles i tre hovedstrukturer:

 1. Full autoritet (prosjektorganisasjon) – en prosjektorganisasjon som er helt selvstendig og uavhengig av sin basisorganisasjon. 
 2. Kontrollerende autoritet (prosjektkoordinator) – prosjektlederen en prosjektkoordinator, da personen ikke har direkte myndighet over de som utfører arbeidet. Prosjektkoordinator skal innhente nødvendige opplysninger om prosjektet som for eksempel fremdrift, viktige beslutninger og rapportere dette videre. En annen viktig oppgave til prosjektkoordinator er å styre prosjektet i riktig retning og fremheve mangler og problemstillinger som oppstår. 
 3. Delt autoritet (matriseorganisasjon) – her kjøres prosjekter på tvers av funksjonelle enheter. Hver medarbeider vil tilhøre en funksjonell enhet og jobbe over flere prosjekter.

Avdelingsintern struktur

Du må logge inn for å se resten av innholdet. Vennligst . Ikke medlem? Registrer deg