Bestill eller flytt ditt domene, e-post og nettsider

PS! Vi flytter dine WordPress nettsider og e-postmeldinger gratis til oss.

Hva er en prosjektorganisasjon?

En prosjektorganisasjon er en:

“Midlertidig organiseringsform som er laget for å løse et spesifikt prosjekt som skal gjennomføres”.

Som det går frem av definisjonen over så er en prosjektorganisasjon en midlertidig organisering av personer – gjerne fra ulike deler av organisasjonen – som har kommet sammen for å løse en bestemt oppgave innen en fastsatt tid.


Roller i prosjektet

En prosjektgruppe består minimum av:

 • en prosjekteier som bestiller prosjektet og har det økonomisk ansvar for prosjektet
 • en prosjektleder som leder selve gruppen og rapporterer til prosjektansvarlig.
 • personer fra de forskjellig avdelingene (prosjektmedarbeidere) som jobber med arbeidsoppgavene i prosjektet.

I tillegg finnes det en mengde andre roller som ofte inngår i et prosjekt, men disse er ikke obligatoriske. For nærmere informasjon om dette temaet viser vi til artikkelen om prosjektroller.

Organisasjonsform for prosjekter

Det finnes ikke en bestemt organisasjonsform som er den beste for å organisere et prosjekt, da alle prosjekter og situasjoner er forskjellige. Hvilken organisasjonsform som bør velges til et prosjekt er avhengig av en rekke forhold. For eksempel (Karlsen & Gottschalk, 2008):

 • ressurstilgang
 • ansvarsdeling
 • kommunikasjon
 • beslutningstaking
 • arbeidsmåte
 • motivasjon
 • engasjement

Valg av organisasjonsmodell vil dernest bli påvirket og avgjort av (Rolstadås, 2001):

 • størrelse
 • kompleksitet
 • tidsaspekter på prosjektet
 • type arbeidsoppgaver
 • krav til tverrfaglighet
 • antall prosjekter

3 organisasjonsstrukturer for prosjekter

Du må logge inn for å se resten av innholdetVennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander (f.1968) er eStudie.no sin grunnlegger. I tillegg er han daglig leder for bl.a. webbyrået og hostingselskapet OnNet AS. En entrepenør og forretningsutvikler med over 25 års entrepenør- og ledererfaring.