Lightspeed webhotell

Hva er en prosjektorganisasjon?

En prosjektorganisasjon er en:

“Midlertidig organiseringsform som er laget for å løse et spesifikt prosjekt som skal gjennomføres”.

Som det går frem av definisjonen over så er en prosjektorganisasjon en midlertidig organisering av personer – gjerne fra ulike deler av organisasjonen – som har kommet sammen for å løse en bestemt oppgave innen en fastsatt tid.

En prosjektgruppe består av:

 • en prosjekteier som bestiller prosjektet og har det økonomisk ansvar for prosjektet
 • en prosjektleder som leder selve gruppen og rapporterer til prosjektansvarlig.
 • personer fra de forskjellig avdelingene (prosjektmedarbeidere) som jobber med arbeidsoppgavene i prosjektet.

Det finnes ikke en bestemt organisasjonsform som er den beste for å organisere et prosjekt, da alle prosjekter og situasjoner er forskjellige. Hvilken organisasjonsform som bør velges til et prosjekt er avhengig av en rekke forhold. For eksempel (Karlsen & Gottschalk, 2008):

 • ressurstilgang
 • ansvarsdeling
 • kommunikasjon
 • beslutningstaking
 • arbeidsmåte
 • motivasjon
 • engasjement

Valg av organisasjonsmodell vil dernest bli påvirket og avgjort av (Rolstadås, 2001):

 • størrelse
 • kompleksitet
 • tidsaspekter på prosjektet
 • type arbeidsoppgaver
 • krav til tverrfaglighet
 • antall prosjekter

3 organisasjonsstrukturer for prosjekter

Du må logge inn for å se resten av innholdet. Vennligst . Ikke medlem? Registrer deg