Bestill eller flytt ditt domene, e-post og nettsider

PS! Vi flytter dine WordPress nettsider og e-postmeldinger gratis til oss.

Mens konfliktformen angir konfliktens omfang og retning, angir konflikttypen hva årsaken til konflikten er og konfliktens innhold.

Vi skiller her mellom følgende konflikttyper:

  • Relasjons konflikter (mellommenneskelige konflikter)
  • Persepsjonskonflikt
  • Sakskonflikter (Målkonflikt, ressurskonflikt, prosesskonflikt, virkemiddelkonflikt)
  • Verdi- og behovskonflikt
  • Interessekonflikter
  • Strukturell konflikt

Persepsjonskonflikt

Persepsjonsprosessen angir hvordan mennesker sanser, organiserer, tolker, lagrer og husker et sanseinntrykk de mottar. I dette ligger det faktum at vi har en tendens til å oppfatte ett og samme objekt svært forskjellig. Ser to gutter en jente vil kanskje en av dem synes hun er kjempe sexy, mens den andre synes hun er for tynn eller lubben. Smaken er som baken. Likeledes vil et glass med vann som noen har drukket av oppfattes som “halv tomt” av noen, mens andre vil si at glasset er “halvt fult”. Dette er svært normalt.

Siden ulike personer oppfatter den samme informasjonen på ulike måter oppstår det lett persepsjons konflikter. Det vil si konflikter som skyldes at vi oppfatter verden forskjellig.

Du må logge inn for å se resten av innholdetVennligst . Ikke medlem? Bli med oss