Bestill eller flytt ditt domene, e-post og nettsider

PS! Vi flytter dine WordPress nettsider og e-postmeldinger gratis til oss.

Ved beregning av nettorealinntekten ble varene og tjenestene verdsatt ved å bruke markedsprisene, dvs. de prisene husholdningene betaler. Denne prisen viser imidlertid ikke den faktiske godtgjørelsen til produksjonsfaktorene. Dette fordi produsentene blir pålagt avgifter på omsetningen (f.eks. merverdiavgift), samtidig som enkelte bedrifter mottar subsidier.

Indirekte skatter (Ti)

Skatter og avgifter på produksjon og omsetning kalles indirekte skatter. Indirekte skatter og subsidier fører til at de prisene forbrukerne betaler (markedspris), er forskjellig fra produsentenes nettopriser. Produsentenes nettopriser kan beregnes slik:

Du må logge inn for å se resten av innholdetVennligst . Ikke medlem? Bli med oss