Domene og webhotell fra OnNet.no

Ved beregning av nettorealinntekten ble varene og tjenestene verdsatt ved å bruke markedsprisene, dvs. de prisene husholdningene betaler. Denne prisen viser imidlertid ikke den faktiske godtgjørelsen til produksjonsfaktorene. Dette fordi produsentene blir pålagt avgifter på omsetningen (f.eks. merverdiavgift), samtidig som enkelte bedrifter mottar subsidier.

Indirekte skatter (Ti)

Skatter og avgifter på produksjon og omsetning kalles indirekte skatter. Indirekte skatter og subsidier fører til at de prisene forbrukerne betaler (markedspris), er forskjellig fra produsentenes nettopriser. Produsentenes nettopriser kan beregnes slik:

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander
Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.