Domene og webhotell fra OnNet.no

e-handel

Når vi skal vurdere e-handel må vi starte med å definere hva netthandel er, da det finnes mange forskjellige former for netthandel eller e-handel som det også kalles.

Definisjon >> netthandel og e-handel

I forbindelse med presentasjonen av EU`s program for e-handel definerte EU kommisjonen begrepet e-handel slik:

”ELEKTRONISK HANDEL ER INFORMASJONSSAMFUNNET I PRAKSIS”

En bedre definisjon er denne. Med netthandel menes:

”Nettverkbasete handelsløsninger for presentasjon, salg, betaling og distribusjon av verditilbud til en kunde”

mens e-handel, i følge Stortingsmeldingen om e-handel, er:

”Alle former for kommersielle transaksjoner og forretningsvirksomhet over elektroniske nett”.

Med verditilbud menes:

”Alt kunden legger vekt på før, under og etter kjøpet av et produkt eller tjeneste”.

Hva er e-handel (elektronisk handel) ?

Med elektronisk handel (e-handel) menes ikke bare kjøp og salg av varer og tjenester over Internett, men alle former for nettbasert handel. Definisjonen er dermed bredere enn Internett og inkluderer også tradisjonelle EDI og andre elektroniske kanaler.

Netthandel omfatter ikke bare kjøp og salg av varer og tjenester, men alle former for handel. Inkludert alle forretningsprosesser og utveksling av informasjon mellom ulike systemer.

Nettverkbasert handel

At netthandelen er nettverkbasert vil si at det kreves en eller annen form for digitalt nettverk som setter kjøperen og selgeren i kontakt med hverandre for at handelen skal kunne gjennomføres.

Et annet kjennetegn er at kunden må ha en enhet, f.eks. en PC/Mac, nettbrett eller mobil, for å kunne gjennomføre kjøpet. Noe de ikke trenger for å handle i en fysisk forretning.

Åpne, halvåpne og lukkede nett(handel)

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander
Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.