Flytt ditt nettsted til våre Lightspeed webhotell, med cPanel, og
få 3-6 ganger raskere nettsider enn i dag. Pris: fra kr. 119/pr. år.

Beskyttet innhold!

For å lese denne og våre øvrige sider må du tegne et årsabonnement og være logget inn.

Som abonnent/medlem får du tilgang til alt innholdet på sidene våre, og skulle sidene våre ikke leve opp til forventningene dine har vi en "Pengene tilbake garanti" du kan benytte.

Tegn abonnement!

    Denne artikkelen er del 1 av 64 artikler om Digital markedsføring >> E-handel

    Denne artikkelen er del 23 av 28 artikler om Internett

e-handel

Når vi skal vurdere e-handel må vi starte med å definere hva netthandel er, da det finnes mange forskjellige former for netthandel eller e-handel som det også kalles.


Definisjon >> netthandel og e-handel

I forbindelse med presentasjonen av EU`s program for e-handel definerte EU kommisjonen begrepet e-handel slik:

”ELEKTRONISK HANDEL ER INFORMASJONSSAMFUNNET I PRAKSIS”

En bedre definisjon er denne. Med netthandel menes:

”Nettverkbasete handelsløsninger for presentasjon, salg, betaling og distribusjon av verditilbud til en kunde”

mens e-handel, i følge Stortingsmeldingen om e-handel, er:

”Alle former for kommersielle transaksjoner og forretningsvirksomhet over elektroniske nett”.

Med verditilbud menes:

”Alt kunden legger vekt på før, under og etter kjøpet av et produkt eller tjeneste”.

Hva er e-handel (elektronisk handel) ?

Med elektronisk handel (e-handel) menes ikke bare kjøp og salg av varer og tjenester over Internett, men alle former for nettbasert handel. Definisjonen er dermed bredere enn Internett og inkluderer også tradisjonelle EDI og andre elektroniske kanaler.

Netthandel omfatter ikke bare kjøp og salg av varer og tjenester, men alle former for handel. Inkludert alle forretningsprosesser og utveksling av informasjon mellom ulike systemer.

Nettverkbasert handel

At netthandelen er nettverkbasert vil si at det kreves en eller annen form for digitalt nettverk som setter kjøperen og selgeren i kontakt med hverandre for at handelen skal kunne gjennomføres.

Et annet kjennetegn er at kunden må ha en enhet, f.eks. en PC/Mac, nettbrett eller mobil, for å kunne gjennomføre kjøpet. Noe de ikke trenger for å handle i en fysisk forretning.

Åpne, halvåpne og lukkede nett(handel)

nettbasert-handel
Fig – Mulige nettverk for netthandelen

Netthandel er som det går frem av definisjonen alltid nettbasert. Dette nettet er normalt Internett. Et åpent nett som alle med Internett tilgang har tilgang til. Nettet trenger imidlertid ikke å være åpent. Nettbutikken kan også være en lukket e-handelsløsning på et Intranett (LAN nettverk) eller en halvåpen ekstranett løsning.

Vi må dermed skille mellom:

 1. Åpne netthandelsløsninger (Internett)
 2. Halvåpne netthandelsløsninger(ekstranett)
 3. Lukkede netthandelsløsninger (Intranett)

Hvilken av disse tre gruppene en e-handelsløsning hører hjemme i er avhengig av om e-handelsløsningen er tilgjengelig for allmennheten eller ikke.

Hver av disse løsningene har sine fordeler og ulemeper som må vurderes. E-handelsløsninger og netthandelsløsninger betyr i denne sammenhng det samme.

Alle former for digitale signaler

Signalene trenger heller ikke bare å være TCP/IP-baserte som er den gjeldende standarden på Internett. Signalene kan like godt være basert på en annen digital standard, f.eks. SMS.

Skill mellom egne og eksterne løsninger

Ettersom netthandelen omfatter alle elektroniske løsninger for handel, d.v.s. alle former for elektroniske salgs- og kjøprosesser (presentasjon, salg, betaling og distribusjon av produkter og tjenester) snakker vi om en stor gruppe uensartede e-handelsløsninger hvor fremgangsmåten for å vurdere løsningen varierer i stor grad.

intern-ekstern-ehandel

Et grunnleggene skille er å skille mellom:

Egne netthandelsløsninger – Netthandelsløsninger virksomheten utvikler selv eller kjøper ferdig utviklet for å drive selv under en selvstendig identitet (f.eks. domene). De vanligste egenutviklede netthandelsløsningene er:

 • Egen nettbutikk – en nettbutikk som er knyttet til et domene, enten som en integrert del av virksomhetens nettsted eller som frittstående nettbutikk med et eget domene.
 • E-postmarkedsføring – massedistribusjon av e-postmeldinger etter egne e-postlister med budskap som skal resultere i et salg, enten ved at de klikker på en link til en nettbutikk eller ved at de svarer på epostmeldingen.
 • Mobil markedsføring – massedistribusjon av SMS meldinger til mottakere virksomheten har mobiltelefonnummeret til for å få dem til å bestille noe ved å sende SMS meldingen tilbake.

Eksterne netthandelsløsninger – Netthandelsløsninger andre har  utviklet og driver under eget navn. F.eks. Amazon og eBay. Her kan virksomheten selger sine produkter og tjenester gjennom ved å opprette en profil.

Fordelen med disse løsningene er:

 • De er tilnærmet gratis. Normalt kreves det bare at du oppretter en profil, før du kan legge ut dine produkter i portalen for salg.
 • Du slipper å markedsføre tjenesten, siden portalen allerede har masse besøkende som du kan vise frem dine tilbud til.
 • Du trenger ikke en egen nettbutikk, utstyr eller kunnskaper om å sette opp og drive egen.

Ulempen er:

 • Virksomheten mister sin identitet siden produktene blir blandet sammen med produktene til en lang rekke konkurrerende virksomheter.
 • Virksomheten ”eier” ikke lenger kunden, da kunden har et kundeforhold til portalen og ikke deg som selger produktet.
 • Du er låst til de mulighetene som ligger innebakt i løsningen.

Det finnes et stort antall ulike eksterne salgsmellomledd (portaler). En måte å gruppere dem på er å skille mellom:

 • Auksjonshus – netthandelsløsninger som drives som et auksjonshus. Eksempler på kjente nettsteder i denne kategorien er eBay.
 • Handelsportaler – netthandelsløsninger som selger andres varemerker direkte til sine brukere. Kjente eksempler på ulike handelsportaler er Amazon og Finn.
 • Kjedeløsninger – netthandelsløsninger som er utviklet for en kjede du er medlem av (filial foretak, franchise medlem, frivillig kjede).

Når vi skal vurdere hva som kreves for etablering og drift av netthandel må vi derfor starte med å stille oss selv spørsmålet om vi snakke om en egen netthandelsløsning eller en ekstern som eies, driftes og markedsføres av andre. I denne presentasjonen konsentrerer vi oss om egne netthandelsløsninger. 

Du leser nå artikkelserien: Digital markedsføring >> E-handel

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: B2B, B2P og B2C løsninger for e-handel >>
    Andre artikler i serien er: 
 • E-handel (elektronisk handel)
 • B2B, B2P og B2C løsninger for e-handel
 • Netthandel fakta
 • Hva er en nettbutikk?
 • Hvorfor e-handel?
 • Hva skiller e-handel fra tradisjonelle salgs- og distribusjonskanaler?
 • Netthandelen gir et nytt kostnadsbilde for både kunden og virksomheten
 • Netthandel – en ny konkurransearena
 • Netthandel krever spesialisering for å hevde seg i konkurransen
 • E-handel: – Bør de fysiske utsalgsstedene legges ned?
 • Nettbutikk som en forlengelse av den fysiske butikken
 • Hvordan lykkes med e-handel (netthandel) ?
 • E-handel: Strategiske spørsmål som må vurderes
 • Kan verditilbudet (produktet/tjenestene) digitaliseres?
 • Hvilke kostnadsbesparelser kan netthandelen gi?
 • Hvilke inntekts- og lønnsomhetsøkninger vil netthandelen gi?
 • Hvilke nye konkurransefortrinn kan netthandelen gi?
 • Hvordan kan netthandel styrke konkurransekraften?
 • Hvordan kan netthandelen skape nye kundeverdier?
 • Hvordan kan nettbutikken bygge opp under virksomhetens omdømme/profil?
 • Hvordan kan nettbutikken skaffe nye kunder til en så lav kostnad som mulig?
 • Hvordan kan nettbutikken øke kundetilfredsheten?
 • Hvordan kan nettbutikken øke kundelojaliteten?
 • Nettbutikken må bygge på en situasjonsanalyse
 • Hvilken risiko er virksomheten villig til å ta?
 • Netthandelen skaper nye muligheter, men krever også andre strategier
 • Mellomleddets posisjon og betydning i dagens digitale samfunn
 • Hva kreves for å etablere en egen nettbutikk?
 • Domene
 • Nettbutikkens arkitektur og infrastruktur
 • EDI og EDIFACT – den første e-handelstandarden
 • XML – nettbutikkstandarden på Internett
 • Integrasjon av EDI og XML
 • Nettbutikkens programvarebehov
 • Hva koster en nettbutikk?
 • Netthandel strategi/plan
 • Planleggingsmodell for nettbutikken
 • Målgruppe
 • Nettbutikkens målsetning
 • Netthandel strategi
 • Teknologisk strategi
 • Integrasjon og datautveksling med andre informasjonssystemer
 • Kommersiell strategi
 • Innholdstrategi for nettbutikken
 • 12 lovmessige krav til nettbutikkens innhold
 • Betalingsløsning
 • Betalingsalternativer ved e-handel
 • Nettbutikk med kortbetaling: – Hva kreves og hva koster det?
 • Hvordan skjer betalingen i nettbutikken?
 • Registrering av ordren
 • Logistikk, produksjon, plukking og pakking
 • Distribusjon (Levering og frakt)
 • Dropshipping: Nettbutikk uten varelager og risiko
 • Nettbutikkens sikkerhet
 • Kvalietssikring og oppfølging av nettbutikken
 • Drift og vedlikehold
 • Implementerinsstrategi for nettbutikken
 • Valg av e-handelsløsning (nettbutikk)
 • Styring og kontroll av nettbutikken
 • Slik får du kunden til å elske din nettbutikk
 • Snu retur og reklamasjoner til god kundeservice
 • Nettbutikkens angivelse av priser og betingelser
 • Hva kan vi lære av Amazon.com sin e-handelsuksess?
 • Mobil e-handel
 • Du leser nå artikkelserien: Internett

    Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << Sosiale medierNettsky >>
      Andre artikler i serien er: 
 • Internetts hitorie
 • Hvordan fungerer Internett?
 • TCP/IP
 • Rutere og rutingtabell
 • DHCP
 • ISP (Internet Service Provider)
 • Proxy-server
 • VPN (virtuelt privat nettverk)
 • Domene
 • Velg riktig domene – din identitet på Internett
 • DNS (navnetjenere)
 • Sonefil
 • Webserver
 • VPS (Virtual Private Server)
 • Nettside og nettsted
 • HTML (HyperText Markup Language)
 • Hva er Web 2.0?
 • Publiseringsløsning
 • File Transfer Protocol (FTP)
 • Søkemotor
 • E-post
 • Sosiale medier
 • E-handel (elektronisk handel)
 • Nettsky
 • Tingenes Internett («Internet of Things»)
 • 5G nettverk – vil løse dagens nettverksproblemer
 • Blockchain
 • Virtuell virkelighet (Virtual Reality – VR)