Domene og webhotell fra OnNet.no

kalkulasjonTidligere nevnte vi at dekningpunktanalyser er gyldige for bedrifter som produserer og selger ett produkt.

Dersom bedriften produserer og selger flere produkter(flervalg produksjon) med felles faste kostnader, er det fremdeles mulig å foreta analyser etter dekningpunktmetoden. Forutsetningen er at produksjonsmengden av de forskjellige produktene står i et fast forhold til hverandre.

Vi tenker oss en bedrift som produserer og selger tre ulike produkter.

Omsetningen og dekningsgraden for de forskjellige produktene er:

Produkt

Omsetning

DG

MEGA

NO LIMIT

SUPER

  400 000

  600 000

1000 000

0,50

0,40

0,36

Bedriften har faste kostnader på 600 000 kroner pr. år.

For å beregne nullpunktomsetningen må vi kjenne DG. Men siden DG er forskjellig for de tre produktene, må vi beregne gjennomsnittlig DG. Produktene har også ulik omsetning, vi må derfor først beregne total omsetning og DB totalt.

Produkt

Omsetning

DG

DB totalt

MEGA

NO LIMIT

SUPER

   400 000

   600 000

 1000 000

0,50

0,40

0,36

 

 2000 000

 

800 000

Gjennomsnittlig DG blir da:

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss