Bestill eller flytt ditt domene, e-post og nettsider

PS! Vi flytter dine WordPress nettsider og e-postmeldinger gratis til oss.

dårlige beslutningerFor mye informasjon, for lite informasjon, neglisjering av risiko og overdreven optimisme er blant årsakene til at vi tar dårlige avgjørelser.

Som beslutningstakere er vi mennesker ufullbårne. Vi fatter daglig mange avgjørelser, og dessverre er mange av dem ikke optimale. 

Innenfor læring- og vekstperspektivet er vi opptatt av å lære av våre feil og suksesser for å bruke denne lærdommen til å oppnå fremtidig vekst på et individuelt-, gruppe-, avdeling- og organisasjonsnivå.

En viktig lærdom er å forstå hvorfor vi har en tendens til å gjentatte ganger ta dårlige avgjørelser, slik at vi kan bruke denne lærdommen til å forbedre våre fremtidige beslutninger

10 vanlige årsaker til at vi tar dårlige beslutninger er:

Du må logge inn for å se resten av innholdetVennligst . Ikke medlem? Bli med oss