Domene og webhotell fra OnNet.no

    Denne artikkelen er del 27 av 27 artikler om Spørreskjema design

Før undersøkelsen tar til, skal man alltid teste intervjuene under realistiske forhold, dvs. på personer i målgruppen. Ingen markedsfører eller forsker er så dyktig at han kan lage et spørreskjema som ikke treger å bli testet.

Her tester man om respondentene forstår alle spørsmålene, og om man får målt det man egentlig ønsker å måle.

Ofte er det nødvendig med flere runder med endringer og nye tester, før det endelige spørreskjemaet er klart. Vanligvis tar man 8- 15 intervjuer i en pretest.

For å få utformet et mer nyansert spørreskjema kan det være en ide å først gjennomføre et ustrukturert intervju. Gjennom svarene og problemstillingene respondentene kommer med vil gi forskeren ideer om hvordan spørsmålene bør stilles for å fange opp alle sidene ved det fenomenet en ønsker å forske på.

Endringer og endelig utforming

Hver gang et spørsmål er blitt endret vesentlig, bør man gjennomføre en ny test. Først når man ikke kan finne flere svakheter i spørreskjemaet kan man gjennomføre selve undersøkelsen.

Du leser nå artikkelserien: Spørreskjema design

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << Utforming av postale utsendelser
    Andre artikler i serien er: 
 • Hva er et spørreskjema?
 • Spørreskjema design
 • Databehovet avgjør spørsmålet
 • Intervjuform og spørreskjema design
 • Begrepsanalyse
 • Operasjonalisering
 • Diagnose av variablens målenivå og måleskala
 • Spørsmålstyper
 • Antall svaralternativer
 • Spørsmålrekkefølgen i et spørreskjema
 • Ordbruken i hvert enkelt spørsmål (spørreskjema design)
 • Betydningen av presisering av innholdet i et spørsmål
 • Betydningen av svaralternativet “vet – ikke”
 • Betydningen av eksempel i spørsmålstillingen
 • Idealet er objektive spørsmål (spørreskjema design)
 • Innholdet i hvert enkelt spørsmål
 • Måleskala og -nivå i et spørreskjema
 • Flervalg (multiple choise) spørsmål
 • Prioritering (Purchase Intent Scales)
 • Konstant sum skala
 • Utsagnmetoden
 • Semantic Differential Scale
 • Brand mapping (produktkort)
 • Andre måleskalaer for spørreskjemaer (survey)
 • Hvordan skal resultatene brytes ned ?
 • Utforming av postale utsendelser
 • Pretest og endelig utforming
 • Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.