Domene og webhotell fra OnNet.no

    Denne artikkelen er del 14 av 14 artikler om Spørreskjema design

Lese tid (240 ord/min): < 1 minutter

Før undersøkelsen tar til, skal man alltid teste intervjuene under realistiske forhold, dvs. på personer i målgruppen. Ingen markedsfører eller forsker er så dyktig at han kan lage et spørreskjema som ikke treger å bli testet.

Her tester man om respondentene forstår alle spørsmålene, og om man får målt det man egentlig ønsker å måle.

Ofte er det nødvendig med flere runder med endringer og nye tester, før det endelige spørreskjemaet er klart. Vanligvis tar man 8- 15 intervjuer i en pretest.

For å få utformet et mer nyansert spørreskjema kan det være en ide å først gjennomføre et ustrukturert intervju. Gjennom svarene og problemstillingene respondentene kommer med vil gi forskeren ideer om hvordan spørsmålene bør stilles for å fange opp alle sidene ved det fenomenet en ønsker å forske på.

Endringer og endelig utforming

Hver gang et spørsmål er blitt endret vesentlig, bør man gjennomføre en ny test. Først når man ikke kan finne flere svakheter i spørreskjemaet kan man gjennomføre selve undersøkelsen.

Du leser nå artikkelserien: Spørreskjema design

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << Utforming av postale utsendelser
    Andre artikler i serien er: 
 • Spørreskjema og spørreskjema design
 • Diagnose av variablens målenivå og måleskala
 • Spørreskjema : Spørsmål og ordbruk
 • Måleskala og -nivå i et spørreskjema
 • Flervalg (multiple choise) spørsmål
 • Prioritering (Purchase Intent Scales)
 • Konstant sum skala
 • Utsagnmetoden
 • Semantic Differential Scale
 • Brand mapping (produktkort)
 • Andre måleskalaer for spørreskjemaer (survey)
 • Hvordan skal resultatene brytes ned ?
 • Utforming av postale utsendelser
 • Pretest og endelig utforming
 • Kjetil Sander
  Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.