Domene og webhotell fra OnNet.no

Våre psykologiske forsvarsmekanismer har som oppgave å fordreie og omskape det opplevde selvbildet slik at det bedre stemmer overens med det ønskede selvbildet. De utgjør derfor en viktig del av det moderne personlighet begrepet og kan gjøre konfliktløsning vanskelig.

Forsvarsmekanismene er helt avgjørende for vår eksistens, da deres oppgave er å: 

 1. Sørge for at selvbildet bevares
 2. opprettholde og styrke selvaktelsen
 3. beskytte oss mot nederlagfølelser
 4. kontrollere sterke psykiske krefter som seksualitet og aggresjon

Hvis vi sier at bevisstheten vår består av tre nivåer; en bevissthet (nuet), en før bevissthet (det vi umiddelbart husker) og en underbevissthet (det “glemte”), kan vi si at forsvarsmekanismene er det filtret som ligger mellom førbevisstheten og underbevisstheten. Forsvarsmekanismene våre er det filtret som stopper og fordreier stimulus som kan true vår selvaktelse.

Innen psykologien opereres det i ulike sammenhenger med over 30 forskjellige forsvarsmekanismer. Noen av de mest sentrale er:

 • Fortrengning
 • Benekting
 • Intellektualisering
 • Identifisering
 • Tilbaketrekning/uungåelse
 • Shopping
 • Varetilegnelse
 • Projeksjon
 • Dagdrømming
 • Kompensering

Utstrakt bruk av forsvarsmekanismene gir personligheten en ganske distinkt struktur. Personer med et godt samsvar mellom ønsket og opplevd selvbilde vil imidlertid ha lite behov for forsvarsmekanismer for å føle seg OK. Dermed vil de være mer fleksible og kreative i sin atferd og vil være vanskelige å plassere i noen bestemt personlighetskategori. Samtidig som de er lite forutsigbare for markedsførerne (Sætrang & Blindheim -91).

Fortregning

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander
Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.