Kategori: Verdistyring

Språk og kommunikasjon

Språk

Denne artikkelen er del 25 av 31 artikler i om Styring og kontroll

Denne artikkelen er del 22 av 32 artikler i om Verdibasert ledelse

Denne artikkelen er del 12 av 20 artikler i om Sosialiseringsprosessen

Denne artikkelen er del 10 av 46 artikler i om Læring

Denne artikkelen er del 15 av 23 artikler i om Symbolsk ledelse

Denne artikkelen er del 6 av 27 artikler i om Barnets utvikling

Språk er det viktigste kjennetegnet som skiller mennesket fra andre vesener. Språket er helt sentralt i menneskelig tenkning og samhandling

Les mer