Bestill eller flytt ditt domene, e-post og nettsider

PS! Vi flytter dine WordPress nettsider og e-postmeldinger gratis til oss.

Hva vi vil se, hvordan vi tolker det og hva vi kan konkludere med når vi forsker på noe avgjøres av hvilke mentale blokkeringer og metodiske forutsetning studiene og metodene bygger på.

Avgjør resultatenes validitet og rentabilitet

All forskning bygger på bruk av ulike teorier, metoder og analyser for å besvare problemstillingen studiene og metodebruken bygger på. Disse resultatene vil derfor alltid være beheftet med ulike potensielle feilkilder som er knyttet til hvilke mentale blokkeringer og metodiske forutsetninger studiene bygger på.

Blokkeringer og forutsetninger som påvirker hva forskeren ser, hvilke metoder og analyser som blir brukt, hvordan resultatene blir tolket, presentert og brukt. Dette vil være beviste og ubevisste blokkeringer som alltid vil påvirke resultatene bevist og ubevisst.

At vi kjenner til disse begrensningene og forutsetningene som påvirker hva vi ser, hvordan vi tolker det og resultatenes validitet og rentabilitet (gyldighet og pålitelighet) er derfor ekstremt viktig og en forutsetning for all metodebruk. Av samme grunn er det ekstremt viktig at alle forskningsrapporter og vitenskapelige studier har et eget metodekapittel som angir hvilke metodiske forutsetninger som gjelder, slik at leseren kan bli gjort klar over hvilke potensielle begrensinger og feilkilder resultatene vil kunne ha. Vet vi ikke hvilke metodiske forutsetninger studiet og resultatene bygger på er det også vanskelig å tillegge resultatene tillit og bygge videre på studienes resultater.


Modell for mentale blokkeringer og metodiske forutsetninger

En god modell for å angi hvilke metodiske forutsetninger et forskningsprosjekt bygger på er denne modellen:

metodiske-forutsetninger

Paradigme

Paradigme betraktninger er “mental forestillinger” og grunnleggende antagelser vi alle tar for gitt og som derfor aldri etterprøver i våre egne studier og tenkning, da våre egne teorier bygger på disse paradigme betraktninger. F.eks. at jorden er rundt.

De kanskje viktigste blokkeringene og “mentale forestillingene” er de vi kaller for paradigme betraktninger, bakgrunnantagelser og perspektiver for studiene.

Du må logge inn for å se resten av innholdetVennligst . Ikke medlem? Bli med oss