Domene og webhotell fra OnNet.no

    Denne artikkelen er del 3 av 23 artikler om Personlig økonomi

Lese tid (240 ord/min): 5 minutter

Ett av de første og mest grunnleggende faktorene du må velge for å legge grunnlaget for en god og trygg økonomisk fremtid er å velge utdannelse. Har man den rette utdanningen blir man også ettertraktet på arbeidsmarkedet. Jo mer ettertraktet denne denne utdanningen er, jo høyere blir også lønnen vi mottar. Logisk og sant.

Hvilken utdannelse bør du velge?

Betyr dette at vi bør velge den mest ettertraktede utdannelsen i arbeidsmarkedet, siden det er den som enklest gir jobb og høyst lønn?

Svaret er NEI. Før valget om hvilken utdanning du bør satse på må du vurdere:

 1. Egne interesser og engasjement
 2. Egne evner og ferdigheter
 3. Kan jobben i fremtiden erstattet med AI-teknologi?
 4. Fremtidens behov
 5. Opptakskrav
 6. Spesielle kombinasjoner kan gi unike muligheter

Interesse og engasjement

Å velge den mest ettertraktede utdannelsen uten at du har besvart følgende spørsmål først er aldri en god løsning:

 • Hva er det du interesserer deg så mye for at du ikke vil se på det som en jobb, men som å få lov til å jobbe med hva du ellers ville brukt fritiden på?

Jobben utgjør minst 1/3-del av døgnet, frem til du blir pensjonert. Det er derfor avgjørende at du har interesse og engasjement for det du utdanner deg til. Kun da kan du bli mer enn god i jobben din. Husk at du skal glede deg, ikke grue deg til å gå på jobb. Gleder du deg og brenner du for jobben din, blir du også god i den og du blir dermed også en attraktiv arbeidstaker. Vanskeligere er det egentlig ikke.

Evner og ferdigheter

Å velge utdanning uten å ta hensyn til egne evner og ferdigheter er heller aldri noen god løsning. Har du problemer med matematikk, er kanskje ikke en utdanning som bygger på avansert matematikk og matematiske utregninger noe for deg. 

Det heter seg at noen har det i hodet, andre i hendene. Er du en rastløs person som har problemer med å konsentrere deg på skolen, bør du kanskje velge en praktisk utdannelse som gir deg en praktisk jobb istedenfor en kontorjobb etter en lang skolegang med masse lesing og konsentrasjon i klasserom og hjemme.

Kan jobben erstattet i fremtiden av AI-teknologi?

Dernest må du stille deg følgende spørsmål før det endelige valget tas:

 • Vil de jobbene du utdanner deg til bli erstattet i fremtiden av roboter og AI-teknologi?

Å velge en utdanning for å bli f.eks. en sjåfør, butikkmedarbeider, lagermedarbeider, sveiser, bonde, rengjøringspersonell eller kranfører er ikke en god langsiktig strategi, da flesteparten av disse typer jobber kommer til å bli erstattet av AI-basert teknologi og roboter innen 30 år. Les mer om denne utviklingen i artikkelen: “Fremtidens yrker – hva slags folk trenger vi i fremtiden?

Fremtidsrettet

De jobbene som i idag er de mest etterspurte vil kanskje ikke være de mest etterspurte når du endelig er ferdig med din utdanning. De jobbene som det søkes etter folk til om 15 år er jobber som ennå ikke eksisterer. Vi står idag ovenfor en så rask teknologisk utvikling som vil endre såvel nærings- som samfunnslivet dramatisk på mange måter. Å spå hvilke jobber som vil gi høyest lønn 10-15 frem i tid er derfor vanskelig, hvis ikke umulig.

Opptakskrav

Noen utdannelser er det enklere å komme inn på enn andre. Sjekk derfor dine muligheter for å komme inn på den ønskede skolen. Oppfyller du ennå ikke opptakskravene må du se på hvordan du raskest mulig kan oppnå nok tilleggspoeng til å komme inn. Sier det seg selv at dette ikke vil være mulig før det er godt svært mange år, bør du kanskje slå fra deg tanken og velge en annen utdanning som har opptakskrav du er istand til å matche. Ikke alle kan bli leger og jagerfly piloter.

Spesielle kombinasjoner gir unike muligheter

Små- og mellomstore bedrifter har sjelden behov for en person som bare kan en ting bedre enn noen annen person. De har som regel behov for personer som har evnen og kunnskapen til å gjøre flere ting samtidig på et høyt faglig nivå. Noe som gjør at personer som har spesielle kombinasjoner av ulike utdannelser plutselig blir attraktive jobbsøkere som betales god. 

Vi tenker her ikke bare på personer som har unik en kombinasjon av en merkantil (f.eks. ledelse, økonomi og markedsføring) og faglig (ingeniør, jus, IT, medisin osv) utdannelse, men også personer som kombinerer to faglig ulike utdannelser, f.eks. en jus grad, men en grad i medisin).

Konklusjon

Konklusjonen blir dermed at det beste du kan gjøre er å velge utdannelse etter din interesse og engasjement istedenfor å se på hvilke krav som stilles til utdannelse for de vanligste stillingene som gir lønn over et visst nivå. Utdannelse som kun kvalifiserer til jobber som i fremtiden vil forsvinne eller bli erstattet av roboter og ny teknologi bør vi likeledes unngå. Har vi muligheten til å kombinere flere forskjellige utdannelser, bør vi kanskje velge denne muligheten).

Videreutdannelse

Du blir aldri ferdig utdannet og du blir aldri for gammel til å lære noe nytt. Ha dette alltid i bakhodet og velg derfor å ta en eller annen form for etterutdannelse, også kalt videreutdannelse, hver gang du har muligheten til dette.

Er du smart kan du ende med å få to verdifulle utdannelser som hver for seg kanskje ikke er så attraktivt, men har du begge deler har du kanskje jobbmuligheter få andre har. Tenk derfor konstant igjennom hvordan du kan få en tverrfaglig utdannelse som kan kombineres for å sikre deg nye og spennende jobbmuligheter.

Kombinerer jobb og utdannelse

Arbeidsgivere ser ikke bare på hvilken utdannelse du har, men legger normalt enda større vekt på hvilken arbeidserfaring du har. Utnytt dette gjennom å kombinere jogg og utdannelse. Idag kan stadig mer læres gjennom å ta kurs og etterutdanning på nettet via e-læringsportaler, f.eks. estudie.no som du leser nå. 

Ved å kombinere jobb og utdannelse viser du ikke bare fremtidige arbeidsgivere at du både er faglig dyktig og istand til å utføre jobben du blir bedt om å gjøre, men du får samtidig anledningen til å utdanne deg uten å måtte ta opp dyre studielån. Smarte studenter velger derfor denne muligheten.

Du leser nå artikkelserien: Personlig økonomi

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << Når er du gammel nok til å styre egen økonomi?Studielån og stipend >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Personlig økonomi – grunnmuren for din økonomiske fremtid
 • Når er du gammel nok til å styre egen økonomi?
 • Utdanning – grunnlaget for din økonomiske fremtid
 • Studielån og stipend
 • Personlig budsjett og regnskap
 • Sparing
 • Lån
 • Hvor mye kan jeg låne når studietiden er over?
 • Kausjonist
 • Alt du bør vite om kredittvurderinger og hvordan de påvirker økonomien din
 • Forsikring: Hvilke trenger du?
 • Reiseforsikring
 • Parforhold og samboeravtale
 • Særeie og ektepakt
 • Uførhet (uføretrygd og uføreforsikring)
 • Døden: Hva skjer med din familie når du går bort?
 • Arv og arveregler
 • Testament
 • Generasjonsskifte
 • Generasjonsskifte strategier
 • Barnepensjon
 • Gjenlevendepensjon
 • 3 gode råd for å bedre din privatøkonomi som student
 • Kjetil Sander
  Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.