Programvareplattform

Samtidig som virksomheten bestemmer seg for hvilken maskinvareplattform de skal satse på, må de velge programvareplattform.

Telefoni og datakommunikasjon

Hvilken løsning for telefoni bør små- og mellomstore firmaer og organisasjoner velge?

E-post – retningslinjer og reglement for virksomheter

En gjennomgang av hvilke retningslinjer virksomheten bør gjennomføre for bruk av epost i virksomheten.

Database

En database er et elektronisk arkiv som kan sammenlignes med et manuelt arkivskap. Her finner du de viktigste grunnene for hvorfor du trenger en

Operativsystem

Operativsystemet styrer alt som skjer på en datamaskin og avgjør hvilke teknologier de er mulig å installere på den.