Sikkerhetskopiering

Hvilke data skal sikkerhetskopieres og hvor ofte? Hvilke rutiner bør etableres? På denne siden finner du rådene du trenger.

Bruk av mobiltelefon på jobben (mobil reglement)

Hvilke reglement bør virksomheten etablere for bruk av mobiltelefon på jobben. Her finner du rådene du trenger.

Dokumenter og fil-formater

Et elektronisk dokument er: en datafil som inneholder data som kan leses av et bestemt dataprogram eller en gruppe dataprogrammer.

Programvareplattform

Samtidig som virksomheten bestemmer seg for hvilken maskinvareplattform de skal satse på, må de velge programvareplattform.

Telefoni og datakommunikasjon

Hvilken løsning for telefoni bør små- og mellomstore firmaer og organisasjoner velge?