Domene og webhotell fra OnNet.no

    Denne artikkelen er del 9 av 12 artikler om Dagens utfordringer

Lese tid (240 ord/min): 3 minutter

raske-endringer

I de siste 10 årene har det kommet flere oppfinnelser (innovasjoner) enn i de foregående 10.000 årene. Dette forteller hvor fort ting utvikler seg idag, og det er ingenting som tyder på at denne økningen i endringstakten vil komme til å bremse i årene fremover. Snarere tvert imot. Den kommer sannsynligvis til å øke.

Stadig kortere livssykluser

I likhet med mennesker har enhver virksomhet og ethvert produkt og tjeneste en livssyklus, fra de blir født til de dør. Vi kaller dette bedriftens livssyklus og produktets livssyklus. Problemet idag er bare at endringstakten går så raskt at disse livssyklusene blir stadig kortere.

Dette krever en annen måte å tenke på, da vi kontinuerlig må utvikle vårt verditilbud, slik at virksomheten har nye verditilbud klare når de eksisterende når sin metning- og tilbakegangsfase. Ideelt sett bør enhver virksomhet idag ha et verditilbud i hver av livssyklus fasene, slik at virksomheten alltid har:

 • et nytt produkt klart til introduksjon når et eksisterende når tilbakegangfasen
 • et produkt i slutten av introduksjonfasen som går over til sin vekstfase når de neste produktet blir lansert.
 • et vekstprodukt som kan ta over det avdøde produktets posisjon i modning og metningfasen.

Dette for å sikre økonomisk stabilitet i virksomheten, gjennom å sørge for at virksomheten alltid har en eller flere “melkekuer” som kan finansiere resten av driften mens nye produkter er under utvikling og når sin vekstfase hvor virksomheten begynner å tjene penger på det nye produktet.

Vanskeligere og viktigere å velge rett strategi

Den voldsomme digitaliseringstakten endrer ikke bare økonomiske prinsipper, dynamikker og maktforhold, men også konkurransen og hva det innebærer å konkurrere. I tillegg har omfanget av alt det vi ikke vet og det ukjente ukjente økt enormt. Å ta de riktige strategiske valgene er derfor viktigere enn noen gang før. Samtidig har det aldri vært vanskeligere. Strategisk planlegging har idag fått en ny mening.

Krever mer fleksible virksomheter og planer

De hurtige endringene krever at vi utvikler langt mer fleksible organisasjoner enn tidligere. Organisasjoner som er istand til å raskt tilpasse seg stadig skiftende omgivelser. Dette krever en helt annen måte å tenke organisasjonsutvikling og organisasjonsendring på enn tidligere. 

Ingenting er hugget ut i stein lenger. Alt må være fleksibelt sammensatt slik at det er lett å endre konfigurasjonen, prosessene, systemene, retningslinjene og rutinene til den nye situasjonen.

Vi må dermed også endre måten vi planlegger på. Selv om vi fortsatt trenger langtidsplaner som trekker opp den langsiktige kursen er det viktigere enn tidligere at disse er fleksible, slik at de raskt kan endres for å tilpasse virksomhetens kurs den nye virkeligheten virksomheten lever under. 

Planene kan ikke lenger skrives en gang i året og legges i en skuff for å bli evaluert til neste år når planene skal revurderes. Idag kreves det en kontinuerlig evaluering og tilpasning av alle virksomhetens planer. Rullende planlegging og -budsjettering er derfor nødvendig idag.

Lærende organisasjoner

De stadig raskere endringene i rammebetingelsene, forventningene og kravene gjør det viktigere enn noensinne å lære av sine feil og bruke denne lærdommen til å forbedre seg, slik at man kan opprettholde suksessen og oppnå fortsatt vekst. Dette krever at vi utvikler lærende organisasjoner som er innovative og resultatorienterte.

Endringsorienterte kulturer

Den største hindringen mot endringer er normalt de som jobber i virksomheten. De vil kjempe imot enhver endring med nebb og klør, ihvertfall til de er sikre på at endringen er til det bedre for dem.

Siden den største blokkeringen mot endringer ligger internt i virksomheten, er det viktig at vi fokuserer på å skape en endringsorientert bedriftskultur. Det vil si en kultur som er vant til og som forventer konstante forandringer, og hvor alle engasjerer seg i å gjennomføre dem.

Å bygge opp en slik kultur i virksomheten er alt annet enn lett, men det bør allikvel være det overordnede målet. En forutsetning for å lykkes med å skape en endringsorientert kultur i virksomheten er at virksomheten praktiserer endringsledelse og at virksomhetens verdigrunnlag belønner endringene.

Du leser nå artikkelserien: Dagens utfordringer

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << Mer kravstore kunderEndrede medievaner >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Hvorfor trenger vi teorier og modeller?
 • Hvorfor trenger vi en ny ledelseteori?
 • Hva kan vi lære av den historiske utviklingen?
 • Hvordan kan vi spå fremtiden?
 • Informasjons – og kunnskapssamfunn
 • Digitalisering av verden, organisasjonen og hverdagen
 • Globalisering
 • Mer kravstore kunder
 • Stadig større og raskere endringer
 • Endrede medievaner
 • Nye handlemønstre som et resultat av nye medievaner
 • Ledelse gjennom samfunnsvitenskaplige metoder
 • Kjetil Sander
  Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.