Bestill eller flytt ditt domene, e-post og nettsider

PS! Vi flytter dine WordPress nettsider og e-postmeldinger gratis til oss.

Formater

En visuell profil bør inneholde retningslinjer for hvilke formater som skal eller bør brukes i ulike sammenheng. Noen går så langt som å definere at det kun er lov til å profilere virksomheten gjennom helsiders annonser eller setter krav til dominans i forhold til omgivelsene budskapet presenteres i. Dette hører imidlertid til sjeldenheten, men poenget er uansett at det bør settes opp klare regler for hvilke formater som bør eller skal brukes for:

 • rapporter
 • brosjyrer
 • visittkort
 • brevark og konvolutter
 • stempler
 • annonser
 • trafikkreklame
 • fjernsynsreklame
 • radioreklame

Papir

Likeledes bør det angis hvilke krav til papirkvalitet som settes i ulike sammenheng. For eksempel hvilket papir som skal eller bør brukes i:

 • brosjyrer
 • visittkort
 • brevark og konvolutter
 • omslag
 • flyers

F.eks. kan man angi at det i brosjyrer anbefales “et matt bestrøket papir. Til omslag anbefales 240 g til innmat 130 g. Til nyhetsbrev og flyere benyttes 170 g. Større rapporter med mange sider tilsier en litt tynnere kvalitet til innmaten – 90 g offsetpapir er natulig her. Unntak fra papir og gramvekt kan gjøres i enkelte tilfeller i samråd med Avdeling for kommunikasjon og samfunnskontakt.