Domene og webhotell fra OnNet.no

I denne artikkelserien lærer du hva distribusjon er og hvordan du skal gå frem for å benytte distribusjon som ett konkurransevirkemiddel i virksomhetens markedsføringsmiks.

Definisjon >> Distribusjon

Distribusjon er 1 av 6 konkurransevirkemidler virksomheten har til rådighet for å gjøre sitt verditilbud bedre enn konkurrentenes verditilbud i kundenes øyne. Selve begrepet distribusjon betyr fordeling eller utdeling.

Innenfor markedsføringlitteraturen defineres distribusjon som:

alle aktiviteter og tiltak en bedrift setter i verk for å utforme og påvirke varestrømmen fra produsent til den endelige bruker.

Hva er distribusjon?

I praksis er distribusjon en funksjon hvor leverandøren setter bort ulike aktiviteter som er påkrevd for å distribuere virksomhetens produkter til sluttbrukerne til ulike mellomledd, f.eks. agenter, grossister og detaljister.

På vegne av leverandøren og seg selv utfører de en rekke aktiviteter som f.eks.

  • lagring
  • transport
  • informasjon
  • overføring av eiendomsretten
  • innsamling og oppdeling av varepartier osv.

Direkte og indirekte distribusjon

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander
Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.