Bestill eller flytt ditt domene, e-post og nettsider

PS! Vi flytter dine WordPress nettsider og e-postmeldinger gratis til oss.

Alle endringsprosesser går igjennom ulike faser før endringen faktisk skjer og blir akseptert av dem endringen berører. De to første naturlige fasene i enhver endringsprosess er benektelse- og motstandsfasen, før vi gradvis begynner å tilnærme oss endringen.

Mye av motstanden i disse to første fasene skyldes at organisasjonen går igjennom en “sjokktilstand” når dem endringen vil berøre blir klar over at en endring er på vei.

I denne fasen er det spesielt fire fenomener som fortjener en nærmere oppmerksomhet;

  1. Nedbryting av relasjoner
  2. Endring som en dynamisk prosess
  3. Endring som en endogen prosess
  4. Endring som en asymmetrisk prosess

Nedbrytning av relasjoner

Ved en plutselig endring kan relasjoner og sosial kapital settes i fare og brytes ned. Mulig tap av identitet, motivasjon eller i verste fall tap av grunnleggende verdier kan også oppleves av de involverte. Dette fenomenet er en del av Kurt Lewin (1947) sin modell8 ; ”tine opp” delen, men den er ikke godt nok beskrevet i forhold til viktigheten. En strukturell endring krever ofte lang tid med læring, håndtering av maktkamper og tilpasning. I stedet brukes energien på å håndtere oppstått kaos. Dette er dog ikke tilfelle i alle scenarioer, men det oppstår ofte en tilstand hvor ting blir verre før de blir bedre i forbindelse med en planlagt endring.


Endring som en dynamisk prosess

Du må logge inn for å se resten av innholdetVennligst . Ikke medlem? Bli med oss