agenturer.no

I denne artikkelserien vil du lære hvilken oppgave prosessperspektivet har, hva prosessledelse er, hvorfor forretningsprosessene er så viktige for enhver virksomhet, hvordan de kan utvikles, organiseres, samordnes og brukes for å nå virksomhetens mål. Gjennom å lese denne artikkelserien skal du lære alt du trenger å vite om prosessutvikling og prosessledelse.

Prosessperspektivet er 1 av 6 perspektiv i systemet til systemanalytisk verdiledelse, og tar for seg hvordan verdiskapningprosessen som skaper virksomhetens verditilbud er konfigurert og virker.

systemet i systemanalytisk verdiledelse

Mens ressursperspektivet tar for seg ressursene som er nødvendig for å skape de lovede kundeverdiene, tar prosessperspektivet for seg systemet og prosessene som er nødvendig for å gjøre om disse ressursene om til det lovede sluttresultatet. Det vil si de lovede produkter og tjenester, også kalt verditilbud.

prosessperspektivet

Prosessperspektivet står for verdiskapningen

Prosessperspektivets formål er:

å skape og levere de kundeverdiene som er lovet kunden i rett kvalitet, rett kvantitet, rett tid og rett sted, med minst mulig ressursbruk.

Prosessperspektivet er dermed en fellesbetegnelsen for alle planer, prosesser, aktiviteter og samhørighetsforhold som inngår i verdiskapningprosessen som skaper virksomhetens lovede verditilbud.

Med verdiskapningprosess menes:

alt virksomheten gjør for å skape kundeverdier (summen av virksomhetens kjerne-, støtte- og styringsprosesser)

Siden det er stor forskjell å drive en industribedrift og et konsulentselskap finnes det ingen standardisert måte å beskrive hvordan verdiskapningen i en virksomheten skjer på. 

Annonse

Verdikonfigurasjon

Du må logge inn for å se resten av innholdet. Vennligst . Ikke medlem? Registrer deg