Domene og webhotell fra OnNet.no

I denne artikkelserien vil du lære hvilken oppgave prosessperspektivet har, hva prosessledelse er, hvorfor forretningsprosessene er så viktige for enhver virksomhet, hvordan de kan utvikles, organiseres, samordnes og brukes for å nå virksomhetens mål. Gjennom å lese denne artikkelserien skal du lære alt du trenger å vite om prosessutvikling og prosessledelse.

Prosessperspektivet er 1 av 6 perspektiv i systemet til systemanalytisk verdiledelse, og tar for seg hvordan verdiskapningprosessen som skaper virksomhetens verditilbud er konfigurert og virker. Prosessen plass i dette prosessystemet er vist i illustrasjonen under.

systemet i systemanalytisk verdiledelse

Knudsen (2007) trekker paralleller mellom en bedrifts prosesser og vaner hos mennesker. Individers vaner, og en organisasjons prosesser, er noe som oppstår over tid, som følge av at arbeid repeteres. Når arbeidsoppgaver repeteres og ender opp som en vane, vil man slippe å tenke over og analysere hvordan en oppgave skal gjennomføres, det vil gå automatisk. Organisatoriske vaner resulterer i at ansatte vet hvordan de skal respondere på ulike oppgaver, slik at like oppgaver behandles likt. Dette er en kilde til effektivitet og standardisering av oppgaver, og vil føre til stabilitet og organisatorisk orden (Schultz, 2008). Virkningen av å tillegge seg en vane er at man ender opp med en akseptabel måte å behandle en oppgave på. I følge Iden (2013) kan dette imidlertid føre til at organisasjoner ikke ser etter alternative måter å behandle saker på før de støter på problemer med etablert praksis.

Mens ressursperspektivet tar for seg ressursene som er nødvendig for å skape de lovede kundeverdiene, tar prosessperspektivet for seg systemet og prosessene som er nødvendig for å gjøre om disse ressursene om til det lovede sluttresultatet. Det vil si de lovede produkter og tjenester, også kalt verditilbud.

prosessperspektivet

Prosessperspektivet står for verdiskapningen

Prosessperspektivets formål er:

å skape og levere de kundeverdiene som er lovet kunden i rett kvalitet, rett kvantitet, rett tid og rett sted, med minst mulig ressursbruk.

Prosessperspektivet er dermed en fellesbetegnelsen for alle planer, prosesser, aktiviteter og samhørighetsforhold som inngår i verdiskapningprosessen som skaper virksomhetens lovede verditilbud.

Med verdiskapningprosess menes:

alt virksomheten gjør for å skape kundeverdier (summen av virksomhetens kjerne-, støtte- og styringsprosesser)

Siden det er stor forskjell å drive en industribedrift og et konsulentselskap finnes det ingen standardisert måte å beskrive hvordan verdiskapningen i en virksomheten skjer på. 

Verdikonfigurasjon

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss