Domene og webhotell fra OnNet.no

Hva er den tredelte bunnlinjen?

«The triple bottom line», eller den tredelte bunnlinjen på norsk, er et begrep som ble introdusert av John Elkington når han skrev boken «Cannibals with forks» i 1997. Begrepet tar for seg hvordan vi bør gå frem for å oppnå Bærekraftig utvikling. Elkington argumenterte her for at at den økonomiske bunnlinjen skal bestå av noe mer enn kun de finansielle resultatene. Bunnlinjen bør også vise utviklingen i langtidsbærekraft og andre eksternaliteter mente han.

Den tredelte bunnlinje, eller “The triple bottom line” på engelsk, viser at det er:

en sammenheng mellom økonomisk velstand, miljø og sosial rettferdighet.

Ideen bak konseptet er at det en bedrift foretar seg skal gi fordeler for både bedriften selv, forbrukerne og miljøet. Fordelene for en bedrift må ikke bare måles etter økonomiske fordeler, men også etter i hvilken grad fordelene de oppnår stimulerer sosial rettferdighet og tar hensyn til miljøet rundt dem. Dette er viktig for at bedriften skal kunne oppnå en langsiktig bærekraftig utvikling og suksess over tid.

Den tredelte bunnlinjen er et rammeverk som definerer tre bunnlinjer bedrifter må tilfredsstille for å kunne fremme en bærekraftig utvikling (Elkington 1997). De tre bunnlinjene er:

  1. Profitt (økonomisk fremgang) – Å ha et langsiktig perspektiv, forbli konkurransedyktig og skape økonomisk verdi. Stikkord er her: Verdiskapning og ressursbruk.
  2. Planet (miljømessig ansvar) – Å sikre at bedriftens aktivitet tar hensyn til miljøet, og strebe etter kontinuerlige forbedringer. Stikkord er her: Miljø, forurensing og ressurser.
  3. People (Sosiale forhold) – Å ta hensyn til lokalmiljø og samfunnet ellers. Å inkludere sosiale, kulturelle og politiske spørsmål som er relevant for kjernevirksomheten. Stikkord er sosiale forhold som fattigdom og ressursfordeling.

Den økonomiske bunnlinjen

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss