Domene og webhotell fra OnNet.no

    Denne artikkelen er del 4 av 15 artikler om Nasjonalregnskapet

Lese tid (240 ord/min): < 1 minutter

Nasjonalregnskapet har en rekke likhetstrekk med et vanlig bedriftsregnskap. Begge regnskapene skal f.eks.:

 • Gi en oversikt over den økonomiske situasjonen i henholdsvis landet og bedriften.
 • Gi brukerne et grunnlag for å fatte økonomiske beslutninger.

Men disse to regnskapsformene har også viktige forskjeller.

De to viktigste er:

 1.  Nasjonalregnskapet bygger på statistikk, mens bedriftsregnskapet bygger på bokholderi data. 
 2. Formålet med nasjonalregnskapet er å registrere samfunnets verdiskapning, mens bedriftsregnskapet skal registrere et overskudd sett fra eiernes synspunkt.
Du leser nå artikkelserien: Nasjonalregnskapet

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << Kritikk mot nasjonalproduktberegningeneRealkapital og realinvisteringer >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Introduksjon til nasjonalregnskapet
 • Nasjonalregnskapets formål og nøkkeltall
 • Kritikk mot nasjonalproduktberegningene
 • Forskjellen mellom bedriftsregnskap og nasjonalregnskap
 • Realkapital og realinvisteringer
 • Finanskapital og finansinvesteringer
 • Verdiskapning i et samfunn
 • Anvendelse av varer og tjenester (real ligningen)
 • Generalbudsjettligningen i en åpen økonomi
 • Opptjening og bruk av samfunnets inntekt – lukket økonomi
 • Opptjening og bruk av samfunnets inntekt – åpen økonomi
 • Faktorinntekt (R*) og driftsresultat
 • Utenriksøkonomi og utenriksregnskapet
 • Økonomisk vekstteori
 • Landets konkurranseevne
 • Kjetil Sander
  Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.