Domene og webhotell fra OnNet.no

Nye organisasjonsstrukturer blir stadig mer vanlig

Frem til årtusenskifte var en organisasjonsstruktur det samme som en fysisk organisasjonsstruktur. Etter årtusenskiftet har vi imidlertid fått en ny form for organisasjonsstruktur som blir stadig mer vanlig som et resultat av at vi har beveget oss fra å være et industrisamfunn til å bli et globalt, digitalisert kunnskapssamfunn eller et nettverkssamfunn som er en videreutvikling av dette kunnskapssamfunnet. Dette har skapt nye organisasjonsstrukturer som går under virtuelle organisasjoner og virtuelle team.

Etter at Covid-19 viruset ble en del av vår hverdag har mange valgt å gå for en hybrid organisasjonsstruktur, hvor vi kombinerer en fysisk organisasjonsstruktur med en virtuell organisasjonsstruktur. 

Fysiske – virtuelle – hybride organisasjoner

Idag må derfor skille mellom:

  1. Tradisjonelle organisasjonsstrukturer – fysiske strukturer hvor alle jobber på en fast plass i lokaler eid av virksomheten.
  2. Virtuelle organisasjonsstrukturer – organisasjonsstrukturer hvor medlemmene kan sitte hvor som helst i verden og samhandle og løse ulike verdiaktiviteter ved bruk av digital teknologi.
  3. Hybride organisasjonsstrukturer – organisasjonsstrukturer som er en kombinasjon av en fysisk organisasjonsstruktur og en virtuell organisasjonsstruktur for å hente ut det beste fra hver av grunnstrukturene.

Hvilken av disse tre organisasjonsformene organisasjonen skal velge er det første du må svare på hvis du skal bygge opp en ny organisasjonsstruktur fra bunnen av eller endre en eksisterende. 

Trenden idag går mot å velge en virtuell organisasjon eller en hybrid hvis organisasjonen også må ha en fysisk organisasjon av ulike grunner.

Mulige organisasjonsstrukturer

Det finnes mange måter å organisere organisasjonen på. En måte å beskrive det store spektret av organisasjonsstrukturer er å skille mellom:

  • Grunnleggende organisasjonsstrukturstrukturer
  • Intern organisasjonsstruktur
  • Organisasjonsformer
  • Nye organisasjonsdesign

Disse fire ulike grunnformene for organisasjonsstrukturer kan forklares slik:

Grunnleggende organisasjonsstrukturer

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander
Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.