Domene og webhotell fra OnNet.no

En leder har mange viktige lederoppgaver som de må ivareta. Hvilke er situasjonsbestemt og avhengig av hvilket ledernivå lederen befinner seg på og hvilken lederrolle lederen prøver å fylle i situasjonen. Ser vi bort fra de administrative oppgavene enhver leder har, og de skaper oppgavene vi vil ta for oss i en egen artikkel, er kommunikasjon, motivasjon og læring tre essensielle lederoppgaver for enhver modern leder.

Kommunikasjon

For at organisasjonen skal fungere er kommunikasjonen helt nødvendig, da det er umulig å overføre informasjon mellom de enkelte personene og avdelingene i virksomheten uten bruk av kommunikasjon. Kommunikasjon er derfor en forutsetning for at ledelsesprosessen skal fungere.

Når ledelsen skal kommunisere hva som er viktig for virksomheten er det avgjørende at det skapes fortellinger som kan motivere til handling. Om fortellingen er presis og omfattende er ikke så viktig. Det viktige er å sørge for at budskapet:

  • virker motiverende på medarbeidernes innsats mot et felles mål
  • bygger opp under virksomhetens verdigrunnlag og “lagånd”
  • utløser en umiddelbar handling, hvor alle trekker lasset i samme retning

Effektive virkemidler for å kommunisere virksomhetens verdier er lignelser, eventyr, myter og systematiske metaforer spesielt egnet.

Dårlig og mangelfull informasjon oppfattes som negativt av alle medarbeidere, da dette skaper en følelse at de ikke blir tatt på alvor. Motsatt effekt får troverdig og god informasjon som blir oppdatert jevnlig. Det skaper tillit – en av grunnverdien i enhver organisasjon. En dyktig leder må være bevist på dette, og ta en aktiv rolle i virksomhetens kommunikasjonprosesser og ikke bare være en passiv tilskuer. En dyktig leder må derfor ha evnen til både å uttrykke seg og ha evne til å lytte

Når det gjelder informasjonens innhold (budskapet) er det ikke tilstrekkelig bare å peke det som skal gjøres. Man må også si hvordan tingene skal gjøres. Lederen bør også delta i en løpende diskusjon om hva som skal gjøres, og hvordan de fremtidige oppgavene bør løses.

Dialogen bygger bedriftskulturen

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander
Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.