Domene og webhotell fra OnNet.no

I denne artikkelserien lærer du hva et konkurransefortrinn er, hvordan de skapes og hvorfor de er viktige. Artikkelserien om konkurransefortrinn inngår som en del av flere andre artikkelserier også. Vi anbefaler derfor at du noterer deg hvor i artikkelserien du er, før du så leser alle artiklene i denne artikkelserien om konkurransefortrinn. Når det er gjort går du så tilbake til den opprinnelige artikkelserien for å fortsette lesingen av den.

Strategisk ledelse er å skape konkurransefortrinn

Strategisk ledelse er:

“å formulere og implementere strategier som gjør det mulig å utvikle og opprettholde konkurransefortrinn”.

Vi kan dermed si at strategisk ledelse går ut på å identifisere, skape og opprettholde konkurransefortrinn for virksomheten. For å definere hva strategisk ledelse er må vi stille oss følgende spørsmål:

”Hva er et konkurransefortrinn og hva skaper konkurransefortrinn?”

Ressurser + evner = Konkurransekraft

Mange setter likhetstrekk mellom konkurransekraft og konkurransefortrinn. Selv som begrepene har mange likhetstrekk, må vi skille mellom dem. La oss starte med å definere hva konkurransekraft er før vi tar for oss hva konkurransefortrinn er, så du skjønner forskjellen mellom begrepene.

konkurransekraft

Konkurransekraft kan defineres som:

“summen av virksomhetens ressurser og evner”.

Benyttes virksomhetens ressurser riktig kan dette gi store verdier og konkurransefortrinn for virksomheten. Det samme kan virksomhetens samlede evner gjøre. Vi kan dermed si at virksomhetens konkurransekraft er en funksjon av:

“hvordan virksomheten bruker sine ressurser og evner i verdiskapningprosessen og markedsføringen av dette verditilbudet”.

Hva er et konkurransefortrinn?

Med konkurransefortrinn menes:

”Unike egenskaper ved et verditilbud som konkurrentene ikke har og som kundene oppfatter som viktige når de skal velge et produkt eller tjeneste”

Med verditilbud menes:

”Summen av alle kundeverdier et produkt eller tjeneste har som er viktige for kunden når de skal anskaffe, bruke og evaluere ett produkt eller tjeneste”.

Med kundeverdi menes:

”Alt kunden legger vekt på i forbindelse med anskaffelse og bruk av produktet (på et psykologisk, sosialt og funksjonelt nivå)”.

Konkurransefortrinn vil si at virksomheten har noe som ikke konkurrentene har, at de har noe som gjør virksomheten bedre enn konkurrentene eller at de kan gjøre noe som konkurrentene ikke kan, og som kunden samtidig verdsetter. Verdsetter kunden ikke dette er det ikke noen konkurransefortrinn. At kunden må verdsette fordelen vil si at konkurransefortrinnet må tilføre verditilbudet en viktig kundeverdi konkurrentene ikke kan.

Hva skaper konkurransefortrinn?

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss