Domene og webhotell fra OnNet.no

Paul Asquith and David W. Mullins, Jr. (1986, 2) så i sin studie på 531 registrerte emisjoner i tidsperioden januar 1963 til desember 1981. Forutsetningen for utvalget var at selskapet var registrert på enten ASE (American Stock Exchange) eller NYSE (New York Stock Exchange) ved selve emisjonen, i tillegg til at annonseringen var rapportert i The Wall Street Journal.

Resultatene fra studien viste at den gjennomsnittlige todagers unormale avkastning for annonseringsperioden for hele utvalget var -2,7 %, mens tilsvarende unormale avkastning for kun primær- og sekundæremisjoner var på henholdsvis -3,0 % og -2,0 %.4 Alle tre gjennomsnittlige unormale avkastninger var signifikante. I tillegg indikerte regresjonsresultater at prisfallet på annonseringstidspunktet var signifikant relatert til størrelsen på emisjonen; for primæremisjoner ville en økning i emisjonens størrelse på $100 millioner i gjennomsnitt redusere selskapets markedsverdi på ytterligere $7,7 millioner, ceteris paribus.

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.