Bestill eller flytt ditt domene, e-post og nettsider

PS! Vi flytter dine WordPress nettsider og e-postmeldinger gratis til oss.

Dette er den første og mest grunnleggende av flere artikkelserier om ledelse. I denne artikkelserien vil du lære hva ledelse er, hva som gjør ledelse så vanskelig og hva som kjennetegner god ledelse.
Ledelse
Photo by Ruthson Zimmerman

Ledelse er et over hundre år gammelt fag som prøver å gi svar på hva som skal til for å styre en virksomhet mot ett langsiktig mål (visjon). Når vi snakker om ledelse i denne sammenheng mener vi hvordan lederen utfører sitt arbeid og løser sine oppgaver.

Definisjon: – Hva er en leder?

Begrepet “leder” kommer fra det mer enn tusen år gamle engelske ordet, som igjen kommer fra det angelsksiske ordet – laedare. Et ord som betyr:

«å lede folk på en reise»

Å være en leder vil si “å lede en gruppe mennesker på en reise” i utvidet forstand.

Se for deg at du levde i Viking tiden for over 1000 år siden og at du er blitt utpekt til å lede neste Viking tokt over til England. Før reisen har starter vil din jobb være å finne en båt, kart, mat, drikke, våpen, en god navigatør og krigere som går godt i sammen.

Når reisen starter går jobben over til å fordele og koordinere arbeidet mellom besetningen på båten, holde en stabil kurs og sørge for ro og orden i båten. Ved ankomst går jobben ut på å lage en god slagplan og lede krigerne ut i tokt. Deriblant holde motivasjonen blant krigerne oppe, sørge for at skadede blir tatt hånd om og passe på at reglene man er blitt enige om på forhånd blir fulgt, slik at gruppen når sitt overordnede mål med toktet.

Når toktet er slutt er jobben å sørge for at alle kommer trygt hjem igjen og at alle får den rikdommen de forventet før de reiste på tokt til England.


Hvorfor trenger vi ledere?

Den viktigste grunnen til at alle organisasjoner trenger en leder er kanskje at det er lederen som gir arbeidet vårt mål og mening. Uten en leder har vi ingen som kan fortelle oss hva som er formålet med arbeidet vårt, hvilke mål vi skal nå, hvordan vi skal nå disse målene og hva som forventes av oss. Før vi forstår og motiveres av disse forholdene er det i praksis umulig å skape en velfungerende organisasjon. 

Les mer: Hvorfor trenger vi ledere?

Lekmannsdefinisjon av lederskap

Hvis vi spør en “mann i gata” om hva lederskap er, vil vi høyst sannsynlig få en definisjon som er en variant av en av følgende definisjoner:

Makt

En vanlig definisjon av lederskap er å si:

«Lederskap er evnen til å få andre til å gjøre det du vil»

Siden denne definisjonen setter likhetstegn mellom lederskap og makt, spenner den over både for mye og for lite. Den er for vid fordi den blant annet omfatter utilslørt maktbruk, som er noe helt annet enn lederskap. Likeledes er den for snever fordi den utelater mye av kunsten i lederskap.

Les mer: Ledelse og makt

Motivasjon og resultater

En annen lekmannsdefinisjon er denne:

Du må logge inn for å se resten av innholdetVennligst . Ikke medlem? Bli med oss