Domene og webhotell fra OnNet.no

Innovasjon er knyttet til usikkerhet og risiko, og det finnes mange ulike former og typer av innovasjon. Vi skal i denne artikkelen gå igjennom de ulike innovasjonsformene og innovasjonstypene.

Radikal- og inkrementell innovasjon

I denne sammenheng skiller vi vanligvis mellom radikale- og inkrementelle innovasjoner. Forskjellen kan forklares slik:

  • Radikale innovasjoner = revolusjonerende oppfinnelser
  • Inkrementelle innovasjoner = marginale, trinnvise forbedringer

innovasjonstyper

Mens inkrementell innovasjon skårer lavt på vurderingskriteriene usikkerhet og risiko, kjennetegnes radikale innovasjoner av stor teknologisk usikkerhet, mangel på teknologisk erfaring, mangel på forretningserfaring og store teknologiske kostnader (Green, Gavin og Aiman-Smith, 1995). Mangelen på forutsigbarhet er ikke begrenset til teknologi, men kan like gjerne være av organisatorisk og markedsmessig karakter. Vi kan på mange måter si at hva som avgjør om en innovasjon er radikal eller inkrementell er:

Graden av endring innovasjonen representrer

Forholdet mellom inkrementell og radikal innovasjon kan fremstilles ved hjelp av følgende matrise:

radikale-inkrementelle
Forholdet mellom innovasjon og grad av usikkerhet (McDermott og O`Connor, 2002)

Siden disse to innovasjonsformene er så grunnleggende vil vi gjennomgå dem i egne artikler om radikale– og inkrementelle innovasjoner.

Det finnes også mange andre måter å klassifisere innovasjonsformene og innovasjonstypene på. Under finner du noen av de vanligste måtene å klassifisere innovasjonene på i tillegg til skillet mellom radikal og inkrementell innovasjon.

Klassifisering etter teknologi og marked

En måte er å gjøre som finnen finnen Erkko Autio (1995) gjør. Han tar utgangspunkt i teknologien som ligger bak innovasjonen og markedet innovasjonen retter seg mot:

  1. Teknologi – benyttes det en ny eller etablert teknologi?
  2. Marked – går innovasjonen inn i ett nytt eller eksisterende marked?

Basert på svarene vi får på disse to spørsmålene kan vi gruppere disse innovasjonene inn i fire typer innovasjoner, slik som vist i tabellen under.

 Marked
 EksisterendeNytt
Eksisterende teknologiApplikasjonsinnovatører Markedsinnovatører
Ny teknologiTeknologiinnovatører Paradigmeinnovatører

Disse fire innovasjonstypene kan forklares slik:

  1. Applikasjonsinnovatører er foretak som anvender eksisterende teknologi i et etablert marked, men innenfor rammen av nye produktkonsepter. De bidrar til å spre teknologi. Selv om teknologien kan være avansert og krevende, er den ikke ny, men den anvendes på nye måter. Mange slike foretak arbeider mot relativt smale markedsnisjer
  2. Markedsinnovatører er foretak som er framstående i å utvikle nye produktkonsepter og åpne nye markeder, mens teknologien som anvendes ikke inneholder noe nytt i seg selv. Innovasjonen består i å kombinere kjente teknologier på nye måter.
  3. Teknologiinnovatører er foretak som introduserer ny teknologi i eksisterende markeder. Teknologien er ny og har ikke blitt anvendt før i den aktuelle næringen.
  4. Paradigmeinnovatører er foretak som introduserer nye produktkonsepter basert på ny teknologi. Slike foretak kan ha potensial for å utløse radikale innovasjoner med forandringer i teknologiske systemer og endog bevirke endringer i rådende teknisk-økonomiske paradigmer.

En annen inndeling av innovasjonsbegrepet er vist i illustrasjonen under.

innovasjonsformer

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander
Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.