Innovasjonstyper


   Domene + webhotell + epost = kr. 198/år
   Tast inn domene du ønsker å bestille webhotell til:
   http://www.


    Denne artikkelen er del 3 av 27 artikler om Innovasjon
     Hvordan lese artiklene og -seriene?


Det finnes mange ulike former for innovasjoner og enda flere måter å klassifisere dem på. En måte er å gjøre som finnen finnen Erkko Autio (1995) gjør. Han tar utgangspunkt i teknologien som ligger bak innovasjonen og markedet innovasjonen retter seg mot:

 1. Teknologi – benyttes det en ny eller etablert teknologi?
 2. Marked – går innovasjonen inn i ett nytt eller eksisterende marked?

Basert på svarene vi får på disse to spørsmålene kan vi gruppere disse innovasjonene inn i fire typer innovasjoner, slik som vist i tabellen under.

  Marked
  Eksisterende Nytt
Eksisterende teknologi Applikasjonsinnovatører Markedsinnovatører
Ny teknologi Teknologiinnovatører Paradigmeinnovatører

Disse fire innovasjonstypene kan forklares slik:

 1. Applikasjonsinnovatører er foretak som anvender eksisterende teknologi i et etablert marked, men innenfor rammen av nye produktkonsepter. De bidrar til å spre teknologi. Selv om teknologien kan være avansert og krevende, er den ikke ny, men den anvendes på nye måter. Mange slike foretak arbeider mot relativt smale markedsnisjer
 2. Markedsinnovatører er foretak som er framstående i å utvikle nye produktkonsepter og åpne nye markeder, mens teknologien som anvendes ikke inneholder noe nytt i seg selv. Innovasjonen består i å kombinere kjente teknologier på nye måter.
 3. Teknologiinnovatører er foretak som introduserer ny teknologi i eksisterende markeder. Teknologien er ny og har ikke blitt anvendt før i den aktuelle næringen.
 4. Paradigmeinnovatører er foretak som introduserer nye produktkonsepter basert på ny teknologi. Slike foretak kan ha potensial for å utløse radikale innovasjoner med forandringer i teknologiske systemer og endog bevirke endringer i rådende teknisk-økonomiske paradigmer.

En annen inndeling av innovasjonsbegrepet er vist i illustrasjonen under.

innovasjonsformer

Her skiller vi mellom:

 • produktinnovasjon
 • prosessinnovasjon
 • markedsinnovasjon
 • organisatorisk innovasjon (Zahra og Das, 1993).

Produktinnovasjon

En produktinnovasjon er et middel til å tilfredsstille kundebehov. Om nyheten blir en suksess  eller ikke, avhenger av nytteverdien til det nye produktet. Om produktet er blått eller gult, mekanisk eller datastyrt har for så vidt ingenting å si. Det er hvilken forbedring kunden opplever som er det avgjørende.

Mange studier har vist at det er forbundet en betydelig risiko med å lansere produktinnovasjoner. Det er ikke rent få bedrifter som har gått dukken fordi et nytt produkt har blitt mislykket. Undersøkelser at fra 40 til 80 % av alle nye produkter mislykkes av forskjellige årsaker.

De vanligste årsakene er:

 • Dårlig organisering
 • Ingen klar målsetting
 • Prestisje
 • Ingen eller dårlige analyser
 • For lite marked
 • Dårlig markedsføring
 • For høye kostnader

Prosessinnovasjon

Prosessinnovasjon er nye måter å distribuere eller fremstille produkter eller tjenester (verditilbudet) på.

Markedsinnovasjon

Markedsinnvovasjon vil si å gå inn på nye markeder eller nye måter å bearbeide markedet på.

Organisatorisk innovasjon

Forholdet mellom organisasjoner og innovasjon er komplekst. Det finnes ikke et konkret rammeverk for å få forstå fenomenet organisatorisk innovasjon.

Fagerberg, Mowery og Nelson (2005) argumenterer for at grunnen kan være at det ikke finnes en ren definisjon på begrepet organisatorisk innovasjon. Det er også et veldig vidt begrep. Forskjellige forskere har brukt begrepet for å forklare ulike aspekter ved forholdet mellom organisasjoner og innovasjoner.

Fagerberg, Mowery og Nelson (2005) deler organisatorisk innovasjon inn i:

 • Forholdet mellom organisasjonsstrukturen og innovasjon
 • Innovasjon som en prosess for å skape organisatorisk læring og kunnskap
 • Organisasjonens muligheter for å håndtere forandringer (Fagerberg, Mowery og Nelson 2005:138)
innovasjonstyper
Sammenhengen mellom ulike innovasjonstyper og livssyklusen (BLS).

 

Denne artikkelen og resten av artikkelserien kan lastes ned som en e-bok1 ! Artikkelserien fortsetter under.

Tegn årsabonnement

Tegn et abonnement til Kr. 178/år og få ubegrenset tilgang til alle våre artikler og serier!

Bli medlem

Tegn et medlemskap til Kr. 198/år for å laste ned alle våre e-bøker i PDF-format i ett år.

Topp20 artikler
Siste 20 artikler
Nye artikkelserier
Du leser nå artikkelserien: Innovasjon

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien:  << InnovasjonsformerÅpne og lukkede innovasjonsprosesser >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Innovasjon
 • Innovasjonsformer
 • Innovasjonstyper
 • Åpne og lukkede innovasjonsprosesser
 • Innovasjonsprosessen og innovasjons modeller
 • Innovation Managment
 • Adopsjonsprosessen
 • Diffusjonsprosessen
 • Diffusjonsprosessens hastighet/utvikling
 • Schumpteter sin bølgeteori (økonomisk utvikling)
 • Gründer / entreprenør
 • Radikal innovasjon i etablert virksomhet
 • Kreativ utviklingsgruppe
 • “Hit spots”
 • Produktutvikling
 • Produktets livssyklus
 • De enkelte trinn i produktutviklingen
 • Ideprosessen
 • Produktutvikling og situasjonsanalyse
 • Produktutvikling og identifisering av forbedringsområder
 • Innovasjonkilder : – Jakten på den gode ideen!
 • Produktutvikling – Idevurdering og økonomiske analyser
 • Produktutvikling og konsept testing
 • Produktutvikling og teknisk utvikling
 • Produktutvikling og markedsføring
 • Implementeringsprosessen
 • PIC – plan (en nedskrevet produktstrategi)