Innovasjonstyper


   Domene + webhotell + epost = kr. 198/år
   Tast inn domene du ønsker å bestille webhotell til:

http://

  
  
  

agenturer.no

Det finnes mange ulike former for innovasjoner og enda flere måter å klassifisere dem på. En måte er å gjøre som finnen finnen Erkko Autio (1995) gjør. Han tar utgangspunkt i teknologien som ligger bak innovasjonen og markedet innovasjonen retter seg mot:

  1. Teknologi – benyttes det en ny eller etablert teknologi?
  2. Marked – går innovasjonen inn i ett nytt eller eksisterende marked?

Basert på svarene vi får på disse to spørsmålene kan vi gruppere disse innovasjonene inn i fire typer innovasjoner, slik som vist i tabellen under.

 Marked
 EksisterendeNytt
Eksisterende teknologiApplikasjonsinnovatører Markedsinnovatører
Ny teknologiTeknologiinnovatører Paradigmeinnovatører

Disse fire innovasjonstypene kan forklares slik:

  1. Applikasjonsinnovatører er foretak som anvender eksisterende teknologi i et etablert marked, men innenfor rammen av nye produktkonsepter. De bidrar til å spre teknologi. Selv om teknologien kan være avansert og krevende, er den ikke ny, men den anvendes på nye måter. Mange slike foretak arbeider mot relativt smale markedsnisjer
  2. Markedsinnovatører er foretak som er framstående i å utvikle nye produktkonsepter og åpne nye markeder, mens teknologien som anvendes ikke inneholder noe nytt i seg selv. Innovasjonen består i å kombinere kjente teknologier på nye måter.
  3. Teknologiinnovatører er foretak som introduserer ny teknologi i eksisterende markeder. Teknologien er ny og har ikke blitt anvendt før i den aktuelle næringen.
  4. Paradigmeinnovatører er foretak som introduserer nye produktkonsepter basert på ny teknologi. Slike foretak kan ha potensial for å utløse radikale innovasjoner med forandringer i teknologiske systemer og endog bevirke endringer i rådende teknisk-økonomiske paradigmer.

En annen inndeling av innovasjonsbegrepet er vist i illustrasjonen under.

innovasjonsformer

Du må logge inn for å se resten av innholdet. Vennligst . Ikke medlem? Registrer deg