Lightspeed webhotell

Beskyttet innhold!

For å lese denne og våre øvrige sider må du tegne et årsabonnement og være logget inn.

Som abonnent/medlem får du tilgang til alt innholdet på sidene våre, og skulle sidene våre ikke leve opp til forventningene dine har vi en "Pengene tilbake garanti" du kan benytte.

Tegn abonnement!

    Denne artikkelen er del 5 av 15 artikler om Logistikk

Med en skjev maktbalanse mellom leverandører og kunder, så vil man over tid utvikle dårligere relasjoner i forsyningskjeden. Godt samspill og gode relasjoner vil dermed kunne bidra til å skape fordeler for alle de involverte.

Maktbalansen i en forsyningskjede kan illustreres med blant annet Porters Five Force modell som forklarer hvilke fem faktorer som påvirker konkurranseforholdet og maktbalansen i forsyningkjeden. En modell som forklarer hvordan et skjevt maktforhold kan påvirke forholdet i en forsyningskjede.

I modellen gjøres det rede for fem ulike krefter som er med på å endre maktbalansen.

konkurransekrefter
Porter 1987, Femkraftsmodellen

De fem kreftene som er med på å påvirke dynamikken, og som stiller spørsmål i maktforholdet er;

 1. Direkte konkurrenter, er det en sterk konkurranse mellom dagens konkurrenter,
  og hvorvidt det er en aktør som er veldig dominant, eller er alle like konkurransedyktige.
 2. Kundens forhandlingsmakt, hvor sterk er kundens posisjon, og kan man samkoordinere store volum.
 3. Leverandørens forhandlingsmakt, hvor sterk er leverandørens posisjon, har de monopol eller er det mange eller få potensielle leverandører.
 4. Substitutter, finnes det varer som kan erstatte bedriftens egne varer, eller tilby billigere varer.
 5. Potensielle intrengere, hvor enkelt er det å komme inn i markedet, og hvilke barrierer eksisterer.

Maktforholdet i nettverket

Målet for enhver bedrift vil være å erverve seg et vesentlig konkurransefortrinn i nettverket. Dette er noe som vil føre til bedre vilkår og større stabilitet for bedriften.

Bedrifter søker ofte etter å utnytte sin autoritet eller sine ressurser til å påvirke de andre leddene i en forsyningskjede. Dette kan bidra til å øke forsyningskjedenes egen prestasjon, men også gi bedriften et konkurransefortrinn. En bedrift som er relativt avhengig av en annen aktørs ressurser, vil på sin side ha liten forhandlingsmakt (Audy et al. 2012).

Makt er den avgjørende faktoren for en virksomhets relasjoner i forsyningskjeden.
Muligheten til å utilslørt kontrollere forsyningskjeden er minimal, bortsett fra de mest
dominante aktørene. Men å påvirke forsyningskjedene på en mer diskré tilnærming, er noe som flere aktører har mulighet til (Chang et al. 2012).

For å evaluere maktforholdet i en forsyningskjede kan man studere maktbalansen mellom en bedrift og dens oppstrøms og nedstrøms virksomheter, altså leverandører og kunder. De to dimensjonene som skal undersøkes er (Chang et al. 2012):

 1. Bedriftens makt, høy eller lav, i forhold til leverandør
 2. Bedriftens makt, høy eller lav, i forhold til kunde

Figur under illustrere de fire forholdene som maktbalansen kan resultere i.

Bedriftens makt i forhold til leverandørene og kundene

Bedriften dominerer

Bedriften styrer forsyningskjeden. De drar dermed fordel av makt over deres leverandører og kunder. Denne oppbygningen kan karakteriseres med følgende trekk; det foreligger et monopol eller oligopol, bedriften har store markedsandeler, bedriften har unike eller høyt differensierte varer, eller at det foreligger en sterk voksende etterspørsel (Chang et al. 2012).

bedriften-dominerer

Dominerende oppstrømsnettverk

Dominerende oppstrømsnettverk oppstår når leverandøren har større makt enn bedriften. Videre har bedriften større makt enn kundene. Som følger av ressursavhengighet, dominerer leverandøren forsyningskjeden. Dette kan skyldes at deres ressurser er kritiske og ikke kan erstattes eller erverves på noen annen måte for bedriften (Chang et al. 2012).

oppstrøms-dominans

Bedriften adlyder

Her vil maktbalansen være snudd sammenlignet med der hvor bedriften dominerer. Både
oppstrøms og nedstrøms virksomhetene vil ha makt over bedriften. De typiske trekkene
ved en slik oppbygging er; bransjen er i stor grad oppstykket, det foreligger en sterk ned gang i etterspørsel, og leverandørene og kundene har allerede en høy grad av makt som gjør transaksjonskostnadene høye for bedriften (Chang et al. 2012). 

bedriften-adlyder

Dominerende nedstrømsnettverk

Bedriften har makt over leverandørene samtidig som kundene dominerer bedriften. Dette
gjør at det foreligger et dominerende nedstrømsnettverk, som vil si at kunden dominerer
forsyningskjeden. De karakteristiske trekkene ved en slik oppbygging kan være; kundene
kan være prestisjetunge, monopol i leverandør-enden, eller at kunden har en betydelig
markedsandel i bedriften.

nedstroms-dominans

Kilder:

 • Audy, J. F., Lehoux, N., D’Amours, S. & Ronnqvist, M. (2012). A framework for an
  efficient implementation of logistics collaborations. International Transactions in
  Operational Research, 19 (5): 633-657.
 • Chang, C-W., Chiang, D. M. & Pai, F-Y. (2012). Cooperative strategy in supply chain
  networks. Elsevier, 41 (7): 1114-1124.
 • Chan, H. K., Lettice, F. & Durowoju, O. A. (2012). Decision-Making for Supply Chain
  Integration. Decision Engineering, b. 1. 256 s
Fant du ikke svaret? Spør redaksjonen!

Fant du ikke svaret?

Fyll ut skjemaet under hvis du har et spørsmål knyttet til denne artikkelen.

Ditt spørsmål:

Ditt navn:

E-post:

Rapporter en feil, mangel eller savn

Rapporter en feil, mangel eller et savn

Benytt skjemaet under hvis du finner en feil eller mangel i en av våre artikler. Uten tilbakemeldinger fra våre lesere er det umulig for oss å forbedre våre artikler.

Jeg ønsker å rapportere inn en:

En feilEn mangelEt savn

Angi en feil, mangel eller savn:

Ditt navn:

E-post:

Du kan også laste ned denne artikkelen og resten av artikkelserien som en e-bok Artikkelserien fortsetter under.

Topp20 artikler
Siste 20 artikler
Nye artikkelserier
Du leser nå artikkelserien: Logistikk

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << Sentralisering og desentraliseringDistribusjonssenter og Cross-Docking >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Logistikk
 • Supply Chain Management (Forsyningskjedeledelse)
 • Beskrivelse av den totale vareflyten i logistikksammenheng
 • Sentralisering og desentralisering
 • Maktforhold i forsyningkjeden
 • Distribusjonssenter og Cross-Docking
 • Tredjeparts logistikkpartner
 • Design av transportnettverk
 • Logistikkostnader
 • FIFO og LIFO prinsippet
 • Lagringssystem
 • Bestillingsystemer
 • Logistikk prognoser
 • Innkjøp
 • Lagerstyring