agenturer.no

Hva er onboarding?

Onboarding er blitt et moteord blant dem som jobber med opplæring men betyr egentlig ikke noe annet enn:

“Måten vi tar imot nye medarbeidere for å få dem til å trives og raskest mulig utføre sine arbeidsoppgaver på en tilfredsstillende måte”.

En definisjon av begrepet må bli:

“Onboarding er prosessen hvor en nyansatte tilpasser seg sin nye arbeidsplass, både på det
sosiale og det faglige plan”.

Onboardingstrategier er planer vi benytter oss av for å hjelpe en nyansatte inn i sin stilling og rolle på arbeidsplassen raskest mulig. Dette er viktig å få gjort fordi det er først når den nyansatte føler seg velkommen og har lært seg arbeidsoppgavene at de blir en ressurs for virksomheten.

Vi kan si at onboarding er en strategisk prosess designet for å:

 • Tiltrekke og engasjere nye medarbeidere
 • Bekrefte nyansattes avgjørelse om å skifte jobb var riktig
 • Få nyansatte fort inn i bedriftens kultur og sosiale liv
 • Trene nyansatte til å bidra på ønsket nivå så fort som mulig
 • Få den nyansatte til å trives slik at de ikke vurderer å bytte jobb igjen

 Sentral spørsmål for en god Onboardingprosess er:

 • Når skal en formell onboardingprosess starte?
 • Hva skal varigheten av Onboardingprogrammet være?
 • Hvilken rolle skal HR ha i prosessen?
 • Hvilken rolle skal nyansattes fadder ha i prosessen?
 • Hvilken rolle skal nyansattes medarbeidere ha i prosessen? (Ledernytt)
Annonse

Formålet med omboarding

Formålet med å jobbe med å få til en god onboardingprosess er:

 • Redusere turnoveren
 • Kortere tid til produktivitet
 • Produktivitetsnivået blir høyere
 • I stand til å møte nye talenters behov
 • Komme i konkurranseposisjon
 • Redusere rekrutteringskostnader
 • Redusere administrasjonskostnader
 • Hjelpe nyansatte å sikte mot bedriftens visjoner og mål
 • Hjelpe nyansatte med følelsen av at de passer perfekt inn i ny jobb (Ledernytt)

Begrepsavklaring

Noen begrepsavklaringer er her nødvendig for å være tydelig på hvilken mening vi legger i de ulike begrepene:

 • Preboarding: Perioden fra aksept av tilbud til første arbeidsdag
 • Onboarding: Perioden fra første arbeidsdag. Introduksjon og intregreringsfasen.
 • Crossboarding: Bytte av stilling innenfor samme virksomhet, mellom avdelinger, forretningsenheter, inn- og utland.
 • Offboarding: Utfasing og avslutning av arbeidsforholdet. Vurder mulighet for re-rekruttering ved en senere anledning.
Annonse

Formell og uformell onboarding

Det skilles mellom

 • Formell onboarding – Omfatter planlagte aktiviteter som gjennomføres på en strukturert måte. Dette kan være velkomstmøte, fadderordning og opplæringskurs som skal hjelpe den nyansatte inn i organisasjonskulturen og det faglige.
 • Uformell onboarding – Aktiviteter som har som formål å få den nyansatte inn i organisasjonskulturen og det faglige uten at vi har laget konkrete planer for hvordan dette skal gjøres. Dette kan være å sitte sammen med kollegaer i lunsjen, delta på sosiale begivenheter utenfor arbeidstid, og samtaler i gangen.

4 nivåer i onboardingen

Du må logge inn for å se resten av innholdet. Vennligst . Ikke medlem? Registrer deg