Norges rimeligste tilbyder!
.no domene = kr. 99/år
Webhotell/e-post = kr. 99/år

Hva er onboarding?

agenturer.no

Onboarding er blitt et moteord blant dem som jobber med opplæring men betyr egentlig ikke noe annet enn:

“Måten vi tar imot nye medarbeidere for å få dem til å trives og raskest mulig utføre sine arbeidsoppgaver på en tilfredsstillende måte”.

Som du ser av definisjonen over er onboarding bare et engelsk ord for det vi alltid har vært opptatt av når vi driver med opplæring: – Nemlig å ta imot nye medarbeidere på en best mulig måte slik at de trives og blir istand til å gjøre sine oppgaver på en tilfredsstillende måte raskest mulig.

Onboarding er en strategisk prosess designet for å:

 • Tiltrekke og engasjere nye medarbeidere
 • Bekrefte nyansattes avgjørelse om å skifte jobb var riktig
 • Få nyansatte fort inn i bedriftens kultur og sosiale liv
 • Trene nyansatte til å bidra på ønsket nivå så fort som mulig
 • Få den nyansatte til å trives slik at de ikke vurderer å bytte jobb igjen

 Sentral spørsmål for en god Onboardingprosess bør være:

 • Når skal en formell onboardingprosess starte?
 • Hva skal varigheten av Onboardingprogrammet være?
 • Hvilken rolle skal HR ha i prosessen?
 • Hvilken rolle skal nyansattes fadder ha i prosessen?
 • Hvilken rolle skal nyansattes medarbeidere ha i prosessen? (Ledernytt)

Hva er målet med en god Onboardingprosess?

 • Forbedre turnoveren
 • Kortere tid til produktivitet
 • Produktivitetsnivået blir høyere
 • I stand til å møte nye talenters behov
 • Komme i konkurranseposisjon
 • Redusere rekrutteringskostnader
 • Redusere administrasjonskostnader
 • Hjelpe nyansatte å sikte mot bedriftens visjoner og mål
 • Hjelpe nyansatte med følelsen av at de passer perfekt inn i ny jobb (Ledernytt)

Begrepsavklaring

Noen begrepsavklaringer er her nødvendig for å være tydelig på hvilken mening vi legger i de ulike begrepene:

 • Preboarding: Perioden fra aksept av tilbud til første arbeidsdag
 • Onboarding: Perioden fra første arbeidsdag. Introduksjon og intregreringsfasen.
 • Crossboarding: Bytte av stilling innenfor samme virksomhet, mellom avdelinger, forretningsenheter, inn- og utland.
 • Offboarding: Utfasing og avslutning av arbeidsforholdet. Vurder mulighet for re-rekruttering ved en senere anledning.

4 nivåer i onboardingen

Du må logge inn for å se resten av innholdet. Vennligst . Ikke medlem? Registrer deg