Domene og webhotell fra OnNet.no

    Denne artikkelen er del 6 av 17 artikler om Samtaler og personlig kommunikasjon

Hva skiller en debatt fra en dialog?

Såvel debatten som dialogen er en form for personlig kommunikasjon og en samtale mellom to eller flere personer. Det vil si en samtale som bygger på toveis-kommunikasjon, men her stopper også likhetene.

Noen åpenbare forskjeller mellom en debatt og en dialog er:

 • Samtalepartnerne ses på som fiender og motstandere
 • Alle samtalepartnerne kjemper sin egen sak
 • Vi har et mål for hva vi ønsker å oppnå med debatten
 • Vi har et manus som vi forholder oss til for å nå vårt debattmål.
 • Vi lytter til andre for å finne svakheter hos samtalepartnerne som vi kan bruke til å angripe motstanderne eller fremheve oss selv
 • Vi tviholder vår posisjon, i motsetning til i dialogen hvor vi er åpne for å endre det vi tenker
 • Vi kjenner argumentene for vår sak – vår oppgave er bare å overbevise de andre om at disse argumentene er de beste
 • Vi prøver å fjerne all usikkerhet om hva som skal debatteres og hvem som skal delta

Hva er en debatt?

Begrepet debatt kan defineres som:

“Debatt er et ordskifte og meningsutveksling mellom flere personer som utveksler meninger og argumenter for eller mot en sak eller fenomen”

En debatt kan foregå uformelt, og oppstå spontant i ulike sosiale situasjoner, eller avholdes innenfor en formell ramme med en dirigent, ordstyrer eller møteleder, og med klare regler for hvordan debatten skal føres.

Hvordan vinne en debatt?

Det finnes selvfølgelig ingen regler for dette, men vi skal allikevel gjengi noen generelle råd som har vist seg å gjelde for alle former for debatter og situasjoner.

Vær alltid beredt

Forbered deg skikkelig til debatten du skal delta på, sett deg et klart mål, lær deg alle argumentene for og mot dine synspunkter og hver forberedt å bli konfrontert med dem når som helst, selv utenfor debattforumet eller lokalet.

Vit hva du snakker om

Sørg for at du er minst like faglig dyktig og oppdatert som alle andre debatt deltakere. Folk merker fort om du vet hva du snakker om eller ikke. Les deg derfor opp og sørg for at du har oversikt over de siste tallene og forskningsrapportene.

Vit hva du stiller opp på

Gå aldri inn i en debatt uten at du vet hva du stiller opp på, hvor lang tid du vil få, hva som er formålet med debatten, hvem som kommer for å høre på og hvem som vil være mot debattantene. Still kun til debatt om noe du kan en masse om og som du personlig er engasjert i. Ingenting er så kjedelig som å se og høre på debatter med folk som egentlig ikke bryr seg om det de snakker om.

Vær deg selv, og finn din egen debattstil

Ikke prøv å være morsom hvis du ikke er det (mange faller for den fristelsen). Det gjelder derfor å bruke litt tid på å finne sin egen debattstil som man føler seg trygg på.

Ha et klart mål

Gå aldri inn i en debatt uten at du på forhånd har et klart definert mål for hva du ønsker å oppnå med debattopptreden.

Retorikknep

For å kunne vinne en debatt må du være en god retorikker. Vi anbefaler derfor du leser vår artikkel om retorikk for å lære deg hva retorikk er. 

Debattregler

Skal du delta i en debatt bør du samtidig vite at de finnes en god del formelle og uformelle debattregler som gjelder for alle fruktbare debatter.

De formelle reglene er de debattreglene som debattlederne setter opp i forkant av debatten, mens de uformelle debattreglene er sunn fornuft satt i system. Med andre ord uformelle normer som gjelder for alle debatter som man ønsker skal bære positive frukter.

Noen eksempler på slike normer er:

 • Hold deg til tema og saken
 • Ikke kom med personangrep – angrip saken og argumentet, ikke personen
 • Ikke syt og klag – hver positiv
 • Kom med fakta fremfor antagelser og rykter
 • Dokumenter dine påstander med tall og forskning
Du leser nå artikkelserien: Samtaler og personlig kommunikasjon

  Gå til neste / forrige artikkel i artikkelserien: << Enveiskommunikasjon vs. toveiskommunikasjon (Monolog vs. Dialog)Foredrag >>
    Andre artikler i serien er: 
 • Personlig kommunikasjon
 • Verbal og ikke-verbal kommunikasjon (kroppsspråk)
 • Kroppsspråk (ikke-verbal kommunikasjon)
 • Samtale
 • Enveiskommunikasjon vs. toveiskommunikasjon (Monolog vs. Dialog)
 • Debatt
 • Foredrag
 • Manus (Manuskript)
 • Retorikk
 • Språklige virkemidler
 • Førsteinntrykket avgjør resultatet
 • Behovsanalysen i salg
 • Aktiv lytting
 • Spørreteknikk
 • Argumentasjon og argumentasjonsteori
 • Behandling av innvendinger
 • Avslutningsteknikker i salg
 • Kjetil Sander
  Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.