Domene og webhotell fra OnNet.no

Før det er mulig å starte arbeidet med å velge konkurrentstrategien som forteller hvordan virksomheten skal skape konkurransefortrinn og møte sine konkurrenter, kreves det at du først har gjort “hjemmeleksen” din. Det vil si at vi må ha inngående kjennskap til markedformen, konkurransearenaen, primærkonkurrentenes, deres konkurransefortrinn, arbeidsbetingelser, styrker og svakheter i forhold til egen verdikjede og verditilbud, samt deres fremtidige planer.

Strategisk situasjonsanalyse

Vi trenger med andre ord å ha gjennomført en strategisk situasjonsanalyse før vi starter arbeidet med å skape konkurransefortrinn gjennom å utvikle en konkurrentstrategi som forklarer hvordan disse konkurransefortrinnene skal skapes og opprettholdes over tid. Det anbefales at vi her leser artikkelserien om Situasjonsanalysen før vi går videre med dette arbeidet, 

Illustrasjonen under viser hvilke analyser du må ha gjennomført før det er mulig å velge konkurrentstrategi og hva som er formålet med disse analysene.

grunnlag-konkurrentstrategi

Verdikjedeanalyse

Verdikjedeanalysen er en analyse av bedriftens interne arbeidsbetingelser, og et redskap for å forstå kildene som skaper konkurransefortrinn. Verdianalysen er et viktig analyseverktøy, da den:

  • Vil gi deg mer detaljert kunnskap om bedriften
  • Er velegnet til å vurdere kostnadbruken
  • Er velegnet til å identifisere differensieringsmulighetene
  • Er nødvendig for å foreta kjernebetraktninger
  • Kan bidra til definere organisasjonens grenser

Verdikjedeanalysen er i praksis en analyse av verdiaktivitetene i verdikjeden. Med verdiaktivitet menes:

“Enhver aktivitet i verdikjeden som skaper en verdi for kunden, eierne, organisasjonen, samfunnet og/eller en prosess”

Analysen går ut på å identifisere og analysere alle:

  • Direkte og indirekte verdiaktiviteter
  • Bindeledd mellom verdiaktivitetene
  • Samhørighetsforhold mellom verdiaktivitetene og bindeleddene.

Aktivitetene analysen tar sikte på å kartlegge, kan kategoriseres i to aktivitetsgrupper; primær- og støtteaktiviteter. Primæraktivitetene er de aktivitetene som er direkte knyttet til varestrømmen, mens støtteaktivitetene omhandler alle ”back-office” aktiviteter bedriften er avhengig av i sin verdikjede.

Figur – Bedriftens verdikjede

Markedssystem analyse

You need to be logged in to view the rest of the content. Vennligst . Ikke medlem? Bli med oss
Kjetil Sander
Kjetil Sander (f.1968) grunnlegger, redaktør, forfatter og serieentreprenør. Gunnla Kunnskapssenteret.com i 2001 (i dag eStudie.no) og har siden vært portalens redaktør. Utdannet Diplom økonom og Diplom markedsfører fra BI/NMH. Har i dag mer enn 30 års erfaring som serieentreprenør, leder og styremedlem.